Apartment

Moudania

Code : 3269 Q.m.: 50 m²

Preis: Ab 195 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Moudania

Code : 3553 Q.m.: 70 m²

Preis: Ab 260 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 3558 Q.m.: 50 m²

Preis: Ab 280 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 3555 Q.m.: 40 m²

Preis: Ab 280 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 3556 Q.m.: 40 m²

Preis: Ab 280 € / woche *

Apartment

Sithonia

Code : 3284 Q.m.: 45 m²

Preis: Ab 292 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 3811 Q.m.: 45 m²

Preis: Ab 310 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 4734 Q.m.: 60 m²

Preis: 420 € Ab 336 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 3616 Q.m.: 30 m²

Preis: Ab 336 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 1492 Q.m.: 40 m²

Preis: 400 € Ab 350 € / woche *

Apartment

Sithonia

Code : 3172 Q.m.: 25 m²

Preis: Ab 365 € / woche *

Apartment

Sithonia

Code : 3173 Q.m.: 25 m²

Preis: Ab 365 € / woche *

Apartment

Sithonia

Code : 3174 Q.m.: 25 m²

Preis: Ab 365 € / woche *

Apartment

Sithonia

Code : 1491 Q.m.: 25 m²

Preis: Ab 365 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Moudania

Code : 2336 Q.m.: 53 m²

Preis: Ab 370 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 2666 Q.m.: 55 m²

Preis: Ab 370 € / woche *

Apartment

Sithonia

Code : 1578 Q.m.: 22 m²

Preis: Ab 375 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 2377 Q.m.: 55 m²

Preis: 460 € Ab 380 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 1234 Q.m.: 70 m²

Preis: 400 € Ab 390 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 2139 Q.m.: 120 m²

Preis: 500 € Ab 400 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 1374 Q.m.: 40 m²

Preis: Ab 406 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Apartment

Sithonia

Code : 3759 Q.m.: 60 m²

Preis: 500 € Ab 410 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Apartment

Sithonia

Code : 3760 Q.m.: 60 m²

Preis: 500 € Ab 410 € / woche *

Apartment

Sithonia

Code : 3145 Q.m.: 70 m²

Preis: 455 € Ab 420 € / woche *

Apartment

Sithonia

Code : 3146 Q.m.: 70 m²

Preis: 455 € Ab 420 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 5074 Q.m.: 65 m²

Preis: Ab 420 € / woche *

Apartment

Sithonia

Code : 3147 Q.m.: 70 m²

Preis: 455 € Ab 420 € / woche *

Apartment

Sithonia

Code : 3148 Q.m.: 70 m²

Preis: 455 € Ab 420 € / woche *

Apartment

Sithonia

Code : 1370 Q.m.: 70 m²

Preis: 460 € Ab 420 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 1855 Q.m.: 80 m²

Preis: 455 € Ab 420 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 3282 Q.m.: 50 m²

Preis: 520 € Ab 420 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 4731 Q.m.: 70 m²

Preis: 469 € Ab 420 € / woche *

Apartment

Sithonia

Code : 4183 Q.m.: 90 m²

Preis: 455 € Ab 420 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 4848 Q.m.: 82 m²

Preis: 470 € Ab 420 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 4069 Q.m.: 55 m²

Preis: 500 € Ab 450 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 3488 Q.m.: 55 m²

Preis: 910 € Ab 450 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 3274 Q.m.: 65 m²

Preis: Ab 455 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 3107 Q.m.: 35 m²

Preis: Ab 455 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 1375 Q.m.: 50 m²

Preis: Ab 455 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 4753 Q.m.: 95 m²

Preis: 588 € Ab 455 € / woche *

Apartment

Sithonia

Code : 3171 Q.m.: 50 m²

Preis: Ab 460 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 2385 Q.m.: 80 m²

Preis: 910 € Ab 460 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 2688 Q.m.: 35 m²

Preis: Ab 460 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 2346 Q.m.: 55 m²

Preis: Ab 460 € / woche *

Apartment

Sithonia

Code : 1490 Q.m.: 50 m²

Preis: Ab 460 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 1381 Q.m.: 55 m²

Preis: 500 € Ab 460 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 3812 Q.m.: 90 m²

Preis: Ab 465 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 4828 Q.m.: 70 m²

Preis: Ab 470 € / woche *

Apartment

Sithonia

Code : 2675 Q.m.: 30 m²

Preis: Ab 474 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Sithonia

Code : 4775 Q.m.: 25 m²

Preis: 590 € Ab 483 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Sithonia

Code : 4783 Q.m.: 25 m²

Preis: 590 € Ab 483 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 3258 Q.m.: 85 m²

Preis: 125.000 € Ab 488 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 3562 Q.m.: 60 m²

Preis: 520 € Ab 490 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 3625 Q.m.: 60 m²

Preis: Ab 490 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 480 Q.m.: 120 m²

Preis: 520 € Ab 500 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 2689 Q.m.: 45 m²

Preis: Ab 500 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 3624 Q.m.: 60 m²

Preis: 540 € Ab 504 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 2001 Q.m.: 92 m²

Preis: 650 € Ab 504 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 2143 Q.m.: 140 m²

Preis: Ab 520 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 2006 Q.m.: 95 m²

Preis: 600 € Ab 520 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 4857 Q.m.: 80 m²

Preis: Ab 546 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 4654 Q.m.: 100 m²

Preis: Ab 546 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 1382 Q.m.: 65 m²

Preis: Ab 550 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 3252 Q.m.: 60 m²

Preis: Ab 550 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 2044 Q.m.: 60 m²

Preis: Ab 550 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 3254 Q.m.: 60 m²

Preis: Ab 550 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Athos

Code : 1444 Q.m.: 86 m²

Preis: 650 € Ab 560 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 3552 Q.m.: 76 m²

Preis: Ab 580 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Athos

Code : 3209 Q.m.: 115 m²

Preis: 1.235 € Ab 588 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 2366 Q.m.: 85 m²

Preis: 650 € Ab 588 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 3547 Q.m.: 85 m²

Preis: Ab 588 € / woche *

PRO PHOTOS

Haus

Sithonia

Code : 5078 Q.m.: 75 m²

Preis: Ab 588 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 5096 Q.m.: 54 m²

Preis: Ab 588 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 3176 Q.m.: 50 m²

Preis: 1.460 € Ab 590 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 3647 Q.m.: 70 m²

Preis: Ab 630 € / woche *

Apartment

Sithonia

Code : 3570 Q.m.: 85 m²

Preis: Ab 640 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 1533 Q.m.: 90 m²

Preis: 940 € Ab 640 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 1575 Q.m.: 80 m²

Preis: 875 € Ab 640 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 3251 Q.m.: 60 m²

Preis: Ab 650 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 3615 Q.m.: 75 m²

Preis: Ab 650 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 2379 Q.m.: 60 m²

Preis: 910 € Ab 650 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 4191 Q.m.: 80 m²

Preis: Ab 670 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 4543 Q.m.: 100 m²

Preis: 840 € Ab 672 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 3132 Q.m.: 120 m²

Preis: 728 € Ab 672 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 4544 Q.m.: 75 m²

Preis: 840 € Ab 672 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 3519 Q.m.: 120 m²

Preis: Ab 672 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 364 Q.m.: 90 m²

Preis: 730 € Ab 672 € / woche *

Apartment

Moudania

Code : 4693 Q.m.: 70 m²

Preis: 756 € Ab 672 € / woche *

PRO PHOTOS

Haus

Kassandra

Code : 4680 Q.m.: 70 m²

Preis: 728 € Ab 672 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 4729 Q.m.: 80 m²

Preis: 1.260 € Ab 672 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 1371 Q.m.: 120 m²

Preis: 730 € Ab 675 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 3149 Q.m.: 120 m²

Preis: 730 € Ab 675 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 3150 Q.m.: 120 m²

Preis: 730 € Ab 675 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 3151 Q.m.: 120 m²

Preis: 730 € Ab 675 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 3143 Q.m.: 90 m²

Preis: 820 € Ab 679 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 3144 Q.m.: 90 m²

Preis: 820 € Ab 680 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 3106 Q.m.: 60 m²

Preis: Ab 728 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 3573 Q.m.: 84 m²

Preis: 840 € Ab 730 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 4813 Q.m.: 70 m²

Preis: Ab 756 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 3152 Q.m.: 100 m²

Preis: 820 € Ab 756 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 2134 Q.m.: 89 m²

Preis: 850 € Ab 780 € / woche *

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 3301 Q.m.: 85 m²

Preis: 1.092 € Ab 780 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 1911 Q.m.: 120 m²

Preis: Ab 780 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 3321 Q.m.: 60 m²

Preis: 1.180 € Ab 805 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 374 Q.m.: 70 m²

Preis: 1.180 € Ab 805 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 3288 Q.m.: 128 m²

Preis: Ab 806 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 436 Q.m.: 90 m²

Preis: Ab 820 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 2230 Q.m.: 94 m²

Preis: 840 € Ab 820 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 2381 Q.m.: 95 m²

Preis: 910 € Ab 820 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 2664 Q.m.: 125 m²

Preis: 988 € Ab 820 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 3425 Q.m.: 95 m²

Preis: 910 € Ab 840 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 3623 Q.m.: 80 m²

Preis: Ab 840 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 3880 Q.m.: 94 m²

Preis: 910 € Ab 840 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 2407 Q.m.: 120 m²

Preis: 975 € Ab 840 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 4945 Q.m.: 73 m²

Preis: 910 € Ab 840 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 3431 Q.m.: 168 m²

Preis: 910 € Ab 840 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 3572 Q.m.: 78 m²

Preis: 910 € Ab 840 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Moudania

Code : 3099 Q.m.: 115 m²

Preis: 910 € Ab 840 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 4749 Q.m.: 80 m²

Preis: Ab 840 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 3942 Q.m.: 95 m²

Preis: 910 € Ab 840 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 4615 Q.m.: 100 m²

Preis: 1.008 € Ab 840 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 3441 Q.m.: 85 m²

Preis: 1.092 € Ab 840 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 3943 Q.m.: 95 m²

Preis: 910 € Ab 840 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 4751 Q.m.: 140 m²

Preis: 938 € Ab 840 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 3393 Q.m.: 80 m²

Preis: 1.640 € Ab 840 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 3175 Q.m.: 80 m²

Preis: 910 € Ab 840 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 2435 Q.m.: 135 m²

Preis: 910 € Ab 840 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 2329 Q.m.: 110 m²

Preis: 1.000 € Ab 840 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 3622 Q.m.: 100 m²

Preis: Ab 840 € / woche *

PRO PHOTOS

Haus

Kassandra

Code : 3648 Q.m.: 160 m²

Preis: Ab 840 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 3551 Q.m.: 115 m²

Preis: 290.000 € Ab 850 € / woche *

Haus

Athos

Code : 1529 Q.m.: 100 m²

Preis: Ab 850 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 1477 Q.m.: 120 m²

Preis: Ab 850 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 2305 Q.m.: 100 m²

Preis: Ab 910 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Moudania

Code : 3542 Q.m.: 140 m²

Preis: Ab 910 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 428 Q.m.: 80 m²

Preis: Ab 910 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 4232 Q.m.: 80 m²

Preis: Ab 910 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 2652 Q.m.: 100 m²

Preis: 950 € Ab 910 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 4233 Q.m.: 80 m²

Preis: Ab 910 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 2141 Q.m.: 65 m²

Preis: 1.300 € Ab 910 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 2306 Q.m.: 100 m²

Preis: Ab 910 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 3141 Q.m.: 80 m²

Preis: Ab 910 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 2325 Q.m.: 98 m²

Preis: Ab 910 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 3142 Q.m.: 80 m²

Preis: Ab 910 € / woche *

Haus

Kassandra

Code : 2384 Q.m.: 150 m²

Preis: 2.340 € Ab 910 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 1632 Q.m.: 110 m²

Preis: 1.370 € Ab 910 € / woche *

Maisonette

Athos

Code : 3445 Q.m.: 95 m²

Preis: 930 € Ab 920 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 3583 Q.m.: 130 m²

Preis: 990 € Ab 924 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 3276 Q.m.: 80 m²

Preis: Ab 975 € / woche *

Haus

Kassandra

Code : 3334 Q.m.: 80 m²

Preis: Ab 975 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 422 Q.m.: 110 m²

Preis: 1.450 € Ab 980 € / woche *

PRO PHOTOS

Villa

Kassandra

Code : 1400 Q.m.: 110 m²

Preis: 1.450 € Ab 980 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 3160 Q.m.: 65 m²

Preis: Ab 980 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 4696 Q.m.: 110 m²

Preis: 1.176 € Ab 980 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 373 Q.m.: 110 m²

Preis: 1.450 € Ab 980 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 4721 Q.m.: 140 m²

Preis: Ab 987 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 410 Q.m.: 120 m²

Preis: 1.008 € Ab 1.000 € / woche *

Haus

Athos

Code : 3455 Q.m.: 75 m²

Preis: Ab 1.000 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 3379 Q.m.: 106 m²

Preis: Ab 1.008 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 3403 Q.m.: 106 m²

Preis: Ab 1.008 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 3449 Q.m.: 130 m²

Preis: 1.100 € Ab 1.008 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 3404 Q.m.: 106 m²

Preis: Ab 1.008 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 3684 Q.m.: 90 m²

Preis: 1.354 € Ab 1.008 € / woche *

PRO PHOTOS

Villa

Kassandra

Code : 1463 Q.m.: 100 m²

Preis: 1.365 € Ab 1.008 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Haus

Kassandra

Code : 2347 Q.m.: 110 m²

Preis: 1.350 € Ab 1.008 € / woche *

PRO PHOTOS

Haus

Kassandra

Code : 3671 Q.m.: 150 m²

Preis: 1.092 € Ab 1.008 € / woche *

Villa

Moudania

Code : 3775 Q.m.: 90 m²

Preis: Ab 1.008 € / woche *

Villa

Moudania

Code : 3973 Q.m.: 120 m²

Preis: 1.092 € Ab 1.008 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 4781 Q.m.: 122 m²

Preis: Ab 1.010 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 469 Q.m.: 65 m²

Preis: Ab 1.010 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 4311 Q.m.: 150 m²

Preis: Ab 1.010 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 2661 Q.m.: 100 m²

Preis: 1.190 € Ab 1.050 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 4694 Q.m.: 100 m²

Preis: Ab 1.092 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 3515 Q.m.: 80 m²

Preis: 1.200 € Ab 1.092 € / woche *

PRO PHOTOS

Villa

Kassandra

Code : 432 Q.m.: 120 m²

Preis: 1.100 € Ab 1.092 € / woche *

Maisonette

Athos

Code : 3451 Q.m.: 130 m²

Preis: 1.100 € Ab 1.092 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Villa

Kassandra

Code : 4697 Q.m.: 110 m²

Preis: Ab 1.092 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 1038 Q.m.: 90 m²

Preis: Ab 1.092 € / woche *

Haus

Kassandra

Code : 4678 Q.m.: 160 m²

Preis: Ab 1.092 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 3458 Q.m.: 75 m²

Preis: 1.200 € Ab 1.092 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 438 Q.m.: 90 m²

Preis: 1.330 € Ab 1.100 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Maisonette

Moudania

Code : 2678 Q.m.: 105 m²

Preis: 1.600 € Ab 1.120 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Maisonette

Moudania

Code : 2684 Q.m.: 105 m²

Preis: 1.600 € Ab 1.120 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 376 Q.m.: 80 m²

Preis: Ab 1.130 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 377 Q.m.: 80 m²

Preis: Ab 1.130 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 2117 Q.m.: 70 m²

Preis: 1.650 € Ab 1.170 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 3453 Q.m.: 85 m²

Preis: Ab 1.176 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 441 Q.m.: 120 m²

Preis: 1.850 € Ab 1.190 € / woche *

Villa

Moudania

Code : 2361 Q.m.: 220 m²

Preis: 1.300 € Ab 1.200 € / woche *

Maisonette

Athos

Code : 3574 Q.m.: 111 m²

Preis: 2.100 € Ab 1.218 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO

Villa

Kassandra

Code : 2186 Q.m.: 150 m²

Preis: 1.300 € Ab 1.250 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 1523 Q.m.: 120 m²

Preis: 1.300 € Ab 1.250 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO

Haus

Athos

Code : 396 Q.m.: 160 m²

Preis: 1.365 € Ab 1.260 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 1954 Q.m.: 105 m²

Preis: 1.365 € Ab 1.260 € / woche *

Haus

Kassandra

Code : 3655 Q.m.: 170 m²

Preis: Ab 1.260 € / woche *

Haus

Kassandra

Code : 2658 Q.m.: 140 m²

Preis: 1.365 € Ab 1.260 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 4782 Q.m.: 110 m²

Preis: 2.800 € Ab 1.260 € / woche *

Villa

Sithonia

Code : 386 Q.m.: 80 m²

Preis: 1.440 € Ab 1.260 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 2280 Q.m.: 110 m²

Preis: 1.370 € Ab 1.260 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 3667 Q.m.: 100 m²

Preis: Ab 1.260 € / woche *

Villa

Sithonia

Code : 387 Q.m.: 120 m²

Preis: 1.440 € Ab 1.260 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 4625 Q.m.: 120 m²

Preis: Ab 1.260 € / woche *

PRO PHOTOS

Haus

Kassandra

Code : 461 Q.m.: 130 m²

Preis: 1.460 € Ab 1.260 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 3440 Q.m.: 100 m²

Preis: 1.640 € Ab 1.260 € / woche *

PRO PHOTOS

Haus

Kassandra

Code : 2579 Q.m.: 100 m²

Preis: 1.300 € Ab 1.260 € / woche *

Apartment

Kassandra

Code : 2142 Q.m.: 65 m²

Preis: Ab 1.300 € / woche *

PRO PHOTOS

Haus

Kassandra

Code : 2058 Q.m.: 150 m²

Preis: Ab 1.300 € / woche *

PRO PHOTOS

Haus

Kassandra

Code : 4657 Q.m.: 260 m²

Preis: 1.512 € Ab 1.344 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 4571 Q.m.: 110 m²

Preis: 1.407 € Ab 1.344 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 1579 Q.m.: 125 m²

Preis: 1.500 € Ab 1.344 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 4572 Q.m.: 110 m²

Preis: 1.407 € Ab 1.344 € / woche *

Haus

Sithonia

Code : 4987 Q.m.: 100 m²

Preis: Ab 1.344 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 3685 Q.m.: 110 m²

Preis: Ab 1.365 € / woche *

Haus

Kassandra

Code : 3351 Q.m.: 65 m²

Preis: Ab 1.365 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Haus

Sithonia

Code : 3677 Q.m.: 160 m²

Preis: 2.275 € Ab 1.400 € / woche *

Villa

Sithonia

Code : 385 Q.m.: 120 m²

Preis: 1.600 € Ab 1.400 € / woche *

Villa

Sithonia

Code : 390 Q.m.: 155 m²

Preis: 1.600 € Ab 1.400 € / woche *

Haus

Sithonia

Code : 2073 Q.m.: 260 m²

Preis: 2.000 € Ab 1.456 € / woche *

Haus

Sithonia

Code : 4588 Q.m.: 80 m²

Preis: 1.638 € Ab 1.512 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 4545 Q.m.: 100 m²

Preis: Ab 1.512 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 2040 Q.m.: 120 m²

Preis: Ab 1.512 € / woche *

PRO PHOTOS

Haus

Sithonia

Code : 3554 Q.m.: 220 m²

Preis: 2.100 € Ab 1.512 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 3392 Q.m.: 80 m²

Preis: Ab 1.512 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 2052 Q.m.: 120 m²

Preis: Ab 1.512 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 3582 Q.m.: 100 m²

Preis: Ab 1.512 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 1982 Q.m.: 85 m²

Preis: 1.750 € Ab 1.531 € / woche *

Haus

Kassandra

Code : 3529 Q.m.: 130 m²

Preis: Ab 1.550 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 3683 Q.m.: 153 m²

Preis: 1.730 € Ab 1.568 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 409 Q.m.: 100 m²

Preis: 1.610 € Ab 1.570 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 402 Q.m.: 100 m²

Preis: 1.610 € Ab 1.570 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 411 Q.m.: 100 m²

Preis: 1.880 € Ab 1.570 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 397 Q.m.: 100 m²

Preis: 1.610 € Ab 1.570 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 434 Q.m.: 90 m²

Preis: 1.750 € Ab 1.590 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 1378 Q.m.: 90 m²

Preis: Ab 1.638 € / woche *

Haus

Kassandra

Code : 2657 Q.m.: 200 m²

Preis: Ab 1.640 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 3789 Q.m.: 120 m²

Preis: Ab 1.680 € / woche *

Maisonette

Sithonia

Code : 2628 Q.m.: 78 m²

Preis: 1.820 € Ab 1.680 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 3838 Q.m.: 100 m²

Preis: Ab 1.680 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 1453 Q.m.: 125 m²

Preis: 1.820 € Ab 1.680 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 1454 Q.m.: 125 m²

Preis: 1.820 € Ab 1.680 € / woche *

PRO PHOTOS

Villa

Kassandra

Code : 1854 Q.m.: 140 m²

Preis: 2.080 € Ab 1.680 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Villa

Kassandra

Code : 3521 Q.m.: 175 m²

Preis: 1.820 € Ab 1.680 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 4632 Q.m.: 100 m²

Preis: Ab 1.680 € / woche *

Apartment

Sithonia

Code : 4580 Q.m.: 110 m²

Preis: Ab 1.680 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 421 Q.m.: 150 m²

Preis: 2.370 € Ab 1.715 € / woche *

Villa

Sithonia

Code : 381 Q.m.: 215 m²

Preis: 1.750 € Ab 1.750 € / woche *

Villa

Sithonia

Code : 383 Q.m.: 215 m²

Preis: 1.750 € Ab 1.750 € / woche *

Maisonette

Kassandra

Code : 3170 Q.m.: 155 m²

Preis: Ab 1.750 € / woche *

Villa

Sithonia

Code : 380 Q.m.: 185 m²

Preis: 1.750 € Ab 1.750 € / woche *

Villa

Sithonia

Code : 389 Q.m.: 185 m²

Preis: 1.750 € Ab 1.750 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 435 Q.m.: 125 m²

Preis: 2.190 € Ab 1.810 € / woche *

PRO PHOTOS

Villa

Kassandra

Code : 3933 Q.m.: 120 m²

Preis: Ab 1.820 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Villa

Kassandra

Code : 429 Q.m.: 150 m²

Preis: 1.850 € Ab 1.820 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 3605 Q.m.: 100 m²

Preis: 1.850 € Ab 1.840 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 3435 Q.m.: 155 m²

Preis: 2.002 € Ab 1.848 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 3437 Q.m.: 193 m²

Preis: 2.002 € Ab 1.850 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 3697 Q.m.: 150 m²

Preis: 2.340 € Ab 1.932 € / woche *

Apartment

Athos

Code : 477 Q.m.: 60 m²

Preis: 2.250 € Ab 1.960 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 413 Q.m.: 120 m²

Preis: 2.455 € Ab 2.040 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 406 Q.m.: 120 m²

Preis: 2.100 € Ab 2.040 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO

Villa

Kassandra

Code : 1354 Q.m.: 125 m²

Preis: Ab 2.058 € / woche *

Villa

Sithonia

Code : 392 Q.m.: 185 m²

Preis: 2.415 € Ab 2.100 € / woche *

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 4568 Q.m.: 150 m²

Preis: Ab 2.100 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 3371 Q.m.: 85 m²

Preis: 2.250 € Ab 2.150 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 401 Q.m.: 120 m²

Preis: 2.415 € Ab 2.184 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 403 Q.m.: 120 m²

Preis: 2.620 € Ab 2.184 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 399 Q.m.: 100 m²

Preis: 2.415 € Ab 2.184 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 2633 Q.m.: 118 m²

Preis: 2.230 € Ab 2.220 € / woche *

Villa

Sithonia

Code : 1506 Q.m.: 110 m²

Preis: Ab 2.275 € / woche *

Villa

Sithonia

Code : 1508 Q.m.: 110 m²

Preis: Ab 2.275 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 405 Q.m.: 140 m²

Preis: Ab 2.275 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Haus

Sithonia

Code : 2654 Q.m.: 500 m²

Preis: Ab 2.300 € / woche *

Haus

Kassandra

Code : 1373 Q.m.: 155 m²

Preis: Ab 2.310 € / woche *

Villa

Athos

Code : 3650 Q.m.: 160 m²

Preis: 3.744 € Ab 2.340 € / woche *

Haus

Kassandra

Code : 4811 Q.m.: 150 m²

Preis: Ab 2.352 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 404 Q.m.: 100 m²

Preis: 2.450 € Ab 2.380 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 3370 Q.m.: 85 m²

Preis: 2.560 € Ab 2.390 € / woche *

Haus

Kassandra

Code : 2514 Q.m.: 300 m²

Preis: Ab 2.400 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 3680 Q.m.: 156 m²

Preis: Ab 2.443 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 3681 Q.m.: 156 m²

Preis: Ab 2.443 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 400 Q.m.: 120 m²

Preis: 2.520 € Ab 2.450 € / woche *

Villa

Sithonia

Code : 382 Q.m.: 215 m²

Preis: 2.450 € Ab 2.450 € / woche *

Maisonette

Athos

Code : 478 Q.m.: 80 m²

Preis: 2.810 € Ab 2.450 € / woche *

Villa

Athos

Code : 3651 Q.m.: 160 m²

Preis: Ab 2.478 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 3368 Q.m.: 110 m²

Preis: Ab 2.515 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Villa

Kassandra

Code : 2614 Q.m.: 200 m²

Preis: 3.900 € Ab 2.520 € / woche *

Haus

Kassandra

Code : 4819 Q.m.: 135 m²

Preis: Ab 2.660 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 415 Q.m.: 180 m²

Preis: 3.410 € Ab 2.856 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 3448 Q.m.: 300 m²

Preis: 3.360 € Ab 2.870 € / woche *

Villa

Sithonia

Code : 1730 Q.m.: 175 m²

Preis: Ab 2.940 € / woche *

PRO PHOTOS

Haus

Sithonia

Code : 2138 Q.m.: 360 m²

Preis: 3.125 € Ab 2.940 € / woche *

Villa

Athos

Code : 479 Q.m.: 100 m²

Preis: 3.380 € Ab 2.940 € / woche *

Haus

Sithonia

Code : 395 Q.m.: 180 m²

Preis: Ab 3.047 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 476 Q.m.: 150 m²

Preis: 3.640 € Ab 3.050 € / woche *

Haus

Sithonia

Code : 3571 Q.m.: 180 m²

Preis: Ab 3.180 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 2372 Q.m.: 240 m²

Preis: 3.640 € Ab 3.360 € / woche *

Villa

Athos

Code : 3352 Q.m.: 95 m²

Preis: Ab 3.622 € / woche *

Villa

Sithonia

Code : 2629 Q.m.: 400 m²

Preis: Ab 3.640 € / woche *

Villa

Sithonia

Code : 1420 Q.m.: 220 m²

Preis: Ab 3.650 € / woche *

Villa

Athos

Code : 3645 Q.m.: 215 m²

Preis: Ab 3.745 € / woche *

Villa

Sithonia

Code : 3566 Q.m.: 255 m²

Preis: 4.620 € Ab 3.780 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 2128 Q.m.: 320 m²

Preis: Ab 3.900 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 1576 Q.m.: 600 m²

Preis: Ab 4.095 € / woche *

Villa

Athos

Code : 3353 Q.m.: 60 m²

Preis: 4.740 € Ab 4.190 € / woche *

Villa

Sithonia

Code : 1481 Q.m.: 160 m²

Preis: 4.500 € Ab 4.200 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Villa

Kassandra

Code : 1951 Q.m.: 330 m²

Preis: 4.900 € Ab 4.450 € / woche *

PRO PHOTOS

Villa

Kassandra

Code : 412 Q.m.: 420 m²

Preis: Ab 4.950 € / woche *

PRO PHOTOS

Haus

Kassandra

Code : 2613 Q.m.: 300 m²

Preis: Ab 5.000 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 3682 Q.m.: 225 m²

Preis: 7.000 € Ab 5.026 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 1231 Q.m.: 400 m²

Preis: Ab 5.040 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 416 Q.m.: 200 m²

Preis: 6.280 € Ab 5.215 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Villa

Sithonia

Code : 2146 Q.m.: 230 m²

Preis: 5.800 € Ab 5.250 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 398 Q.m.: 200 m²

Preis: 6.270 € Ab 5.650 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO

Villa

Sithonia

Code : 2659 Q.m.: 200 m²

Preis: 7.000 € Ab 5.900 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 464 Q.m.: 370 m²

Preis: Ab 6.400 € / woche *

Villa

Athos

Code : 3354 Q.m.: 120 m²

Preis: Ab 6.860 € / woche *

Field

Sithonia

Code : 1613 Q.m.: 165 m²

Preis: 50.000 € 7.000 €

Villa

Athos

Code : 3355 Q.m.: 120 m²

Preis: Ab 7.325 € / woche *

Villa

Sithonia

Code : 2627 Q.m.: 420 m²

Preis: 10.900 € Ab 8.400 € / woche *

Villa

Kassandra

Code : 427 Q.m.: 460 m²

Preis: 9.100 € Ab 8.400 € / woche *

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Grundstück

Kassandra

Code : 1315 Q.m.: 500 m²

Preis: 15.000 € 8.500 €

Grundstück

Athos

Code : 1271 Q.m.: 730 m²

Preis: 15.000 €

Grundstück

Kassandra

Code : 1774 Q.m.: 1000 m²

Preis: 25.000 € 15.000 €

Grundstück

Athos

Code : 1592 Q.m.: 750 m²

Preis: 17.000 €

Haus

Athos

Code : 2529 Q.m.: 100 m²

Preis: 30.000 € 19.000 €

Grundstück

Athos

Code : 3432 Q.m.: 360 m²

Preis: 45.000 € 20.000 €

PRO PHOTOS

Field

Athos

Code : 2316 Q.m.: 900 m²

Preis: 35.000 € 23.000 €

Grundstück

Sithonia

Code : 1442 Q.m.: 500 m²

Preis: 25.000 €

Field

Kassandra

Code : 1202 Q.m.: 2200 m²

Preis: 25.000 €

PRO PHOTOS

Field

Sithonia

Code : 2098 Q.m.: 300 m²

Preis: 25.000 €

PRO PHOTOS

Grundstück

Moudania

Code : 4793 Q.m.: 400 m²

Preis: 30.000 € 27.000 €

Field

Kassandra

Code : 3298 Q.m.: 500 m²

Preis: 28.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 136 Q.m.: 40 m²

Preis: 30.000 €

Grundstück

Kassandra

Code : 3363 Q.m.: 306 m²

Preis: 65.000 € 30.000 €

Haus

Athos

Code : 649 Q.m.: 200 m²

Preis: 40.000 € 30.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1746 Q.m.: 35 m²

Preis: 30.000 €

Apartment

Poligiros

Code : 1268 Q.m.: 50 m²

Preis: 50.000 € 30.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Moudania

Code : 4502 Q.m.: 68 m²

Preis: 35.000 € 30.000 €

Grundstück

Kassandra

Code : 3330 Q.m.: 100 m²

Preis: 42.000 € 32.000 €

PRO PHOTOS

Grundstück

Sithonia

Code : 3559 Q.m.: 505 m²

Preis: 32.000 €

Field

Kassandra

Code : 1191 Q.m.: 5100 m²

Preis: 32.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 5098 Q.m.: 78 m²

Preis: 33.000 €

Grundstück

Sithonia

Code : 2315 Q.m.: 300 m²

Preis: 35.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 4509 Q.m.: 30 m²

Preis: 35.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 3204 Q.m.: 30 m²

Preis: 35.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1661 Q.m.: 42 m²

Preis: 35.000 €

Field

Sithonia

Code : 1058 Q.m.: 500 m²

Preis: 40.000 € 35.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 3443 Q.m.: 35 m²

Preis: 35.000 €

Apartment

Moudania

Code : 2317 Q.m.: 38 m²

Preis: 35.000 €

PRO PHOTOS

Grundstück

Moudania

Code : 5095 Q.m.: 417 m²

Preis: 40.000 € 35.000 €

Apartment

Moudania

Code : 1290 Q.m.: 56 m²

Preis: 35.000 €

Field

Sithonia

Code : 1301 Q.m.: 500 m²

Preis: 40.000 € 36.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Sithonia

Code : 4758 Q.m.: 30 m²

Preis: 36.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1556 Q.m.: 32 m²

Preis: 36.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 4818 Q.m.: 37 m²

Preis: 38.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 3407 Q.m.: 50 m²

Preis: 38.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 4491 Q.m.: 35 m²

Preis: 38.000 €

Field

Moudania

Code : 1873 Q.m.: 312 m²

Preis: 48.000 € 38.000 €

Apartment

Moudania

Code : 2310 Q.m.: 38 m²

Preis: 38.000 €

Field

Moudania

Code : 3185 Q.m.: 5576 m²

Preis: 38.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 4377 Q.m.: 40 m²

Preis: 45.000 € 39.000 €

Grundstück

Poligiros

Code : 4653 Q.m.: 438 m²

Preis: 39.000 €

Field

Kassandra

Code : 1171 Q.m.: 7000 m²

Preis: 45.000 € 39.000 €

PRO PHOTOS

Grundstück

Sithonia

Code : 3236 Q.m.: 432 m²

Preis: 40.000 €

Grundstück

Moudania

Code : 1300 Q.m.: 1012 m²

Preis: 40.000 €

Grundstück

Sithonia

Code : 2355 Q.m.: 500 m²

Preis: 48.000 € 40.000 €

Field

Kassandra

Code : 1955 Q.m.: 6000 m²

Preis: 40.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 1277 Q.m.: 42 m²

Preis: 45.000 € 40.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1070 Q.m.: 35 m²

Preis: 40.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 3479 Q.m.: 72 m²

Preis: 40.000 €

Field

Kassandra

Code : 2243 Q.m.: 685 m²

Preis: 40.000 €

Field

Moudania

Code : 3599 Q.m.: 1041 m²

Preis: 45.000 € 40.000 €

Grundstück

Athos

Code : 4436 Q.m.: 557 m²

Preis: 40.000 €

Field

Kassandra

Code : 2326 Q.m.: 870 m²

Preis: 50.000 € 40.000 €

PRO PHOTOS

Haus

Kassandra

Code : 3290 Q.m.: 65 m²

Preis: 70.000 € 42.000 €

Field

Sithonia

Code : 1431 Q.m.: 4500 m²

Preis: 65.000 € 42.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 131 Q.m.: 48 m²

Preis: 42.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1543 Q.m.: 30 m²

Preis: 43.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1071 Q.m.: 40 m²

Preis: 43.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1722 Q.m.: 28 m²

Preis: 43.000 €

Grundstück

Sithonia

Code : 1259 Q.m.: 500 m²

Preis: 50.000 € 45.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 804 Q.m.: 40 m²

Preis: 45.000 € 45.000 €

Apartment

Moudania

Code : 1976 Q.m.: 43 m²

Preis: 52.000 € 45.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1480 Q.m.: 30 m²

Preis: 90.000 € 45.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 2799 Q.m.: 42 m²

Preis: 45.000 €

Grundstück

Sithonia

Code : 2004 Q.m.: 500 m²

Preis: 45.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 3194 Q.m.: 52 m²

Preis: 45.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 817 Q.m.: 50 m²

Preis: 45.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 836 Q.m.: 46 m²

Preis: 45.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 814 Q.m.: 45 m²

Preis: 55.000 € 45.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Moudania

Code : 4617 Q.m.: 55 m²

Preis: 49.000 € 45.000 €

Haus

Sithonia

Code : 3347 Q.m.: 108 m²

Preis: 46.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1072 Q.m.: 50 m²

Preis: 47.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 4888 Q.m.: 56 m²

Preis: 48.000 €

PRO PHOTOS

Haus

Sithonia

Code : 4737 Q.m.: 110 m²

Preis: 48.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 4459 Q.m.: 40 m²

Preis: 50.000 € 48.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 668 Q.m.: 50 m²

Preis: 49.500 €

Apartment

Moudania

Code : 1970 Q.m.: 65 m²

Preis: 50.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Moudania

Code : 4503 Q.m.: 70 m²

Preis: 50.000 €

Field

Sithonia

Code : 1612 Q.m.: 850 m²

Preis: 50.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 840 Q.m.: 45 m²

Preis: 50.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 4937 Q.m.: 56 m²

Preis: 50.000 €

Grundstück

Kassandra

Code : 594 Q.m.: 320 m²

Preis: 50.000 €

PRO PHOTOS

Field

Moudania

Code : 4608 Q.m.: 1218 m²

Preis: 50.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1316 Q.m.: 45 m²

Preis: 50.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 818 Q.m.: 50 m²

Preis: 50.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 2042 Q.m.: 62 m²

Preis: 50.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 4240 Q.m.: 50 m²

Preis: 60.000 € 50.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1539 Q.m.: 50 m²

Preis: 50.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 67 Q.m.: 36 m²

Preis: 50.000 €

Field

Kassandra

Code : 1882 Q.m.: 4000 m²

Preis: 65.000 € 50.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 2337 Q.m.: 62 m²

Preis: 50.000 €

Field

Kassandra

Code : 1709 Q.m.: 6500 m²

Preis: 70.000 € 52.000 €

Field

Kassandra

Code : 1710 Q.m.: 4500 m²

Preis: 60.000 € 52.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 4386 Q.m.: 42 m²

Preis: 52.000 €

PRO PHOTOS

unspecified

Moudania

Code : 4867 Q.m.: 50 m²

Preis: 54.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 813 Q.m.: 42 m²

Preis: 60.000 € 54.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 588 Q.m.: 45 m²

Preis: 55.000 €

Grundstück

Kassandra

Code : 74 Q.m.: 1033 m²

Preis: 80.000 € 55.000 €

Haus

Kassandra

Code : 1216 Q.m.: 140 m²

Preis: 75.000 € 55.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 1440 Q.m.: 55 m²

Preis: 60.000 € 55.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 1218 Q.m.: 53 m²

Preis: 65.000 € 55.000 €

Grundstück

Sithonia

Code : 4589 Q.m.: 450 m²

Preis: 60.000 € 55.000 €

Grundstück

Kassandra

Code : 1909 Q.m.: 100 m²

Preis: 80.000 € 55.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 510 Q.m.: 44 m²

Preis: 65.000 € 55.000 €

Field

Athos

Code : 4366 Q.m.: 4500 m²

Preis: 70.000 € 55.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Moudania

Code : 4628 Q.m.: 65 m²

Preis: 60.000 € 55.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 838 Q.m.: 54 m²

Preis: 65.000 € 55.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 819 Q.m.: 50 m²

Preis: 55.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 3338 Q.m.: 55 m²

Preis: 57.000 € 55.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 3509 Q.m.: 48 m²

Preis: 55.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 802 Q.m.: 50 m²

Preis: 55.000 € 55.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1703 Q.m.: 65 m²

Preis: 55.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 654 Q.m.: 65 m²

Preis: 55.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 521 Q.m.: 42 m²

Preis: 75.000 € 55.000 €

Apartment

Athos

Code : 605 Q.m.: 48 m²

Preis: 60.000 € 55.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 3446 Q.m.: 58 m²

Preis: 60.000 € 55.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1194 Q.m.: 46 m²

Preis: 55.000 €

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 4066 Q.m.: 57 m²

Preis: 65.000 € 55.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 4332 Q.m.: 56 m²

Preis: 65.000 € 56.000 €

Grundstück

Sithonia

Code : 2466 Q.m.: 500 m²

Preis: 90.000 € 56.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 3153 Q.m.: 46 m²

Preis: 56.000 €

Apartment

Moudania

Code : 1475 Q.m.: 56 m²

Preis: 58.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 4725 Q.m.: 53 m²

Preis: 58.000 €

Grundstück

Kassandra

Code : 1430 Q.m.: 660 m²

Preis: 60.000 € 58.000 €

Field

Moudania

Code : 2181 Q.m.: 1000 m²

Preis: 58.000 €

Grundstück

Poligiros

Code : 3244 Q.m.: 256 m²

Preis: 65.000 € 59.000 €

Apartment

Moudania

Code : 1499 Q.m.: 40 m²

Preis: 65.000 € 59.000 €

Field

Kassandra

Code : 2673 Q.m.: 4680 m²

Preis: 64.000 € 60.000 €

PRO PHOTOS

Grundstück

Sithonia

Code : 3271 Q.m.: 370 m²

Preis: 60.000 €

Haus

Kassandra

Code : 465 Q.m.: 37 m²

Preis: 60.000 €

Field

Kassandra

Code : 3517 Q.m.: 5000 m²

Preis: 100.000 € 60.000 €

Field

Kassandra

Code : 1865 Q.m.: 6600 m²

Preis: 100.000 € 60.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1306 Q.m.: 38 m²

Preis: 60.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 2079 Q.m.: 49 m²

Preis: 60.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 2151 Q.m.: 60 m²

Preis: 60.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1715 Q.m.: 50 m²

Preis: 65.000 € 60.000 €

Apartment

Moudania

Code : 1177 Q.m.: 40 m²

Preis: 60.000 €

Field

Sithonia

Code : 2511 Q.m.: 4100 m²

Preis: 85.000 € 60.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 4241 Q.m.: 45 m²

Preis: 60.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 84 Q.m.: 55 m²

Preis: 80.000 € 60.000 €

Apartment

Athos

Code : 1658 Q.m.: 60 m²

Preis: 90.000 € 60.000 €

Grundstück

Poligiros

Code : 1864 Q.m.: 1338 m²

Preis: 90.000 € 60.000 €

PRO PHOTOS

Field

Kassandra

Code : 4866 Q.m.: 11300 m²

Preis: 60.000 €

PRO PHOTOS

Grundstück

Sithonia

Code : 4341 Q.m.: 500 m²

Preis: 60.000 €

PRO PHOTOS

Field

Sithonia

Code : 4410 Q.m.: 10000 m²

Preis: 60.000 €

Apartment

Moudania

Code : 1178 Q.m.: 55 m²

Preis: 70.000 € 60.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 1717 Q.m.: 50 m²

Preis: 65.000 € 60.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1035 Q.m.: 40 m²

Preis: 60.000 €

Field

Kassandra

Code : 1426 Q.m.: 5100 m²

Preis: 60.000 €

PRO PHOTOS

Field

Kassandra

Code : 1718 Q.m.: 7080 m²

Preis: 150.000 € 60.000 €

PRO PHOTOS

Grundstück

Athos

Code : 4989 Q.m.: 350 m²

Preis: 65.000 € 60.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 4411 Q.m.: 50 m²

Preis: 65.000 € 60.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 3270 Q.m.: 100 m²

Preis: 70.000 € 60.000 €

Maisonette

Athos

Code : 4916 Q.m.: 44 m²

Preis: 64.000 € 62.000 €

PRO PHOTOS

Field

Sithonia

Code : 4590 Q.m.: 4095 m²

Preis: 72.000 € 62.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 142 Q.m.: 60 m²

Preis: 62.000 €

Haus

Kassandra

Code : 1883 Q.m.: 75 m²

Preis: 70.000 € 63.000 €

Apartment

Moudania

Code : 2264 Q.m.: 72 m²

Preis: 63.000 €

Haus

Kassandra

Code : 831 Q.m.: 52 m²

Preis: 75.000 € 63.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 148 Q.m.: 45 m²

Preis: 65.000 € 63.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1545 Q.m.: 49 m²

Preis: 64.000 €

Haus

Athos

Code : 104 Q.m.: 135 m²

Preis: 64.000 €

Field

Kassandra

Code : 2528 Q.m.: 2000 m²

Preis: 110.000 € 65.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 145 Q.m.: 60 m²

Preis: 65.000 €

Haus

Poligiros

Code : 2517 Q.m.: 86 m²

Preis: 73.000 € 65.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 525 Q.m.: 50 m²

Preis: 65.000 €

Field

Athos

Code : 3305 Q.m.: 490 m²

Preis: 65.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 661 Q.m.: 48 m²

Preis: 70.000 € 65.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 4598 Q.m.: 60 m²

Preis: 65.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1609 Q.m.: 35 m²

Preis: 65.000 €

PRO PHOTOS

Grundstück

Moudania

Code : 4862 Q.m.: 375 m²

Preis: 65.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 2192 Q.m.: 86 m²

Preis: 69.000 € 65.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1200 Q.m.: 55 m²

Preis: 65.000 €

Grundstück

Athos

Code : 1748 Q.m.: 266 m²

Preis: 100.000 € 65.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1286 Q.m.: 45 m²

Preis: 65.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Athos

Code : 601 Q.m.: 60 m²

Preis: 70.000 € 65.000 €

Haus

Kassandra

Code : 4805 Q.m.: 160 m²

Preis: 65.000 €

Field

Poligiros

Code : 1056 Q.m.: 10000 m²

Preis: 65.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 141 Q.m.: 65 m²

Preis: 65.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1086 Q.m.: 60 m²

Preis: 70.000 € 65.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 4388 Q.m.: 40 m²

Preis: 65.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1162 Q.m.: 50 m²

Preis: 65.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 2546 Q.m.: 53 m²

Preis: 75.000 € 65.000 €

Field

Kassandra

Code : 573 Q.m.: 1100 m²

Preis: 70.000 € 65.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 1041 Q.m.: 60 m²

Preis: 65.000 €

Apartment

Moudania

Code : 1272 Q.m.: 85 m²

Preis: 65.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1798 Q.m.: 55 m²

Preis: 65.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 3618 Q.m.: 30 m²

Preis: 65.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1209 Q.m.: 52 m²

Preis: 65.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 2527 Q.m.: 50 m²

Preis: 70.000 € 65.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 1042 Q.m.: 60 m²

Preis: 65.000 €

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 4528 Q.m.: 75 m²

Preis: 70.000 € 65.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1582 Q.m.: 55 m²

Preis: 68.000 € 65.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 493 Q.m.: 55 m²

Preis: 70.000 € 65.000 €

Apartment

Moudania

Code : 3199 Q.m.: 108 m²

Preis: 65.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 2271 Q.m.: 60 m²

Preis: 70.000 € 66.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 4667 Q.m.: 52 m²

Preis: 68.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 812 Q.m.: 68 m²

Preis: 68.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 803 Q.m.: 60 m²

Preis: 75.000 € 68.000 €

PRO PHOTOS

Grundstück

Sithonia

Code : 1720 Q.m.: 302 m²

Preis: 80.000 € 68.000 €

PRO PHOTOS

Grundstück

Sithonia

Code : 4431 Q.m.: 700 m²

Preis: 75.000 € 69.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 88 Q.m.: 70 m²

Preis: 75.000 € 69.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1455 Q.m.: 53 m²

Preis: 79.000 € 69.000 €

Field

Kassandra

Code : 1694 Q.m.: 4900 m²

Preis: 180.000 € 70.000 €

Grundstück

Kassandra

Code : 1603 Q.m.: 225 m²

Preis: 70.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1076 Q.m.: 60 m²

Preis: 70.000 €

Field

Athos

Code : 3303 Q.m.: 1800 m²

Preis: 70.000 €

Field

Sithonia

Code : 2099 Q.m.: 2726 m²

Preis: 80.000 € 70.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Sithonia

Code : 3935 Q.m.: 70 m²

Preis: 70.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 526 Q.m.: 45 m²

Preis: 70.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 2136 Q.m.: 52 m²

Preis: 70.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 3198 Q.m.: 67 m²

Preis: 70.000 €

Apartment

Moudania

Code : 2453 Q.m.: 50 m²

Preis: 80.000 € 70.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1704 Q.m.: 48 m²

Preis: 70.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 80 Q.m.: 71 m²

Preis: 79.000 € 70.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 2137 Q.m.: 52 m²

Preis: 70.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 693 Q.m.: 55 m²

Preis: 80.000 € 70.000 €

Haus

Athos

Code : 2309 Q.m.: 50 m²

Preis: 80.000 € 70.000 €

Grundstück

Sithonia

Code : 1651 Q.m.: 341 m²

Preis: 70.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 2526 Q.m.: 50 m²

Preis: 70.000 €

PRO PHOTOS

Field

Sithonia

Code : 3197 Q.m.: 2700 m²

Preis: 74.000 € 70.000 €

Grundstück

Poligiros

Code : 3398 Q.m.: 1096 m²

Preis: 70.000 €

PRO PHOTOS

Haus

Kassandra

Code : 4511 Q.m.: 68 m²

Preis: 70.000 €

Field

Sithonia

Code : 2097 Q.m.: 927 m²

Preis: 100.000 € 70.000 €

Grundstück

Kassandra

Code : 1295 Q.m.: 605 m²

Preis: 100.000 € 70.000 €

Haus

Sithonia

Code : 2713 Q.m.: 50 m²

Preis: 70.000 €

Field

Kassandra

Code : 4629 Q.m.: 7532 m²

Preis: 70.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 474 Q.m.: 45 m²

Preis: 70.000 €

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 2289 Q.m.: 50 m²

Preis: 70.000 €

Grundstück

Sithonia

Code : 1496 Q.m.: 500 m²

Preis: 70.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 2461 Q.m.: 103 m²

Preis: 77.000 € 72.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 1195 Q.m.: 67 m²

Preis: 72.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Poligiros

Code : 4796 Q.m.: 116 m²

Preis: 72.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 488 Q.m.: 58 m²

Preis: 72.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 164 Q.m.: 86 m²

Preis: 73.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1628 Q.m.: 55 m²

Preis: 80.000 € 75.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 69 Q.m.: 60 m²

Preis: 75.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 137 Q.m.: 50 m²

Preis: 75.000 €

PRO PHOTOS

Haus

Sithonia

Code : 4674 Q.m.: 72 m²

Preis: 75.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1078 Q.m.: 60 m²

Preis: 75.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Field

Sithonia

Code : 4786 Q.m.: 437 m²

Preis: 90.000 € 75.000 €

PRO PHOTOS

Maisonette

Moudania

Code : 1983 Q.m.: 82 m²

Preis: 75.000 €

Field

Athos

Code : 4420 Q.m.: 2583 m²

Preis: 90.000 € 75.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 97 Q.m.: 62 m²

Preis: 75.000 €

PRO PHOTOS

Field

Kassandra

Code : 4599 Q.m.: 4850 m²

Preis: 90.000 € 75.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 150 Q.m.: 60 m²

Preis: 75.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Athos

Code : 602 Q.m.: 80 m²

Preis: 85.000 € 75.000 €

Apartment

Athos

Code : 1232 Q.m.: 55 m²

Preis: 75.000 €

PRO PHOTOS

Field

Kassandra

Code : 4871 Q.m.: 4062 m²

Preis: 75.000 €

Apartment

Moudania

Code : 2454 Q.m.: 50 m²

Preis: 80.000 € 75.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 2202 Q.m.: 65 m²

Preis: 80.000 € 75.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Moudania

Code : 4466 Q.m.: 57 m²

Preis: 75.000 €

Grundstück

Sithonia

Code : 1246 Q.m.: 620 m²

Preis: 75.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 1179 Q.m.: 47 m²

Preis: 75.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 1719 Q.m.: 80 m²

Preis: 90.000 € 75.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 4496 Q.m.: 100 m²

Preis: 75.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 1402 Q.m.: 65 m²

Preis: 75.000 €

Haus

Kassandra

Code : 2343 Q.m.: 150 m²

Preis: 90.000 € 76.000 €

Field

Kassandra

Code : 2523 Q.m.: 4020 m²

Preis: 80.000 € 76.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 787 Q.m.: 110 m²

Preis: 78.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Maisonette

Poligiros

Code : 3405 Q.m.: 95 m²

Preis: 78.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 4481 Q.m.: 80 m²

Preis: 79.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 801 Q.m.: 115 m²

Preis: 80.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 1043 Q.m.: 60 m²

Preis: 80.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Moudania

Code : 4018 Q.m.: 54 m²

Preis: 80.000 €

Apartment

Athos

Code : 1949 Q.m.: 70 m²

Preis: 80.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 624 Q.m.: 55 m²

Preis: 80.000 €

Grundstück

Kassandra

Code : 1497 Q.m.: 900 m²

Preis: 85.000 € 80.000 €

Grundstück

Sithonia

Code : 1408 Q.m.: 730 m²

Preis: 80.000 €

Haus

Athos

Code : 3307 Q.m.: 132 m²

Preis: 95.000 € 80.000 €

Haus

Kassandra

Code : 449 Q.m.: 100 m²

Preis: 90.000 € 80.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 1060 Q.m.: 78 m²

Preis: 125.000 € 80.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 527 Q.m.: 55 m²

Preis: 80.000 €

Haus

Sithonia

Code : 2191 Q.m.: 87 m²

Preis: 155.000 € 80.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 4385 Q.m.: 50 m²

Preis: 80.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 4508 Q.m.: 65 m²

Preis: 80.000 €

PRO PHOTOS

Grundstück

Kassandra

Code : 1977 Q.m.: 1300 m²

Preis: 90.000 € 80.000 €

Field

Moudania

Code : 2610 Q.m.: 4495 m²

Preis: 80.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1261 Q.m.: 40 m²

Preis: 90.000 € 80.000 €

PRO PHOTOS

Field

Athos

Code : 3268 Q.m.: 3750 m²

Preis: 80.000 €

PRO PHOTOS

Maisonette

Athos

Code : 4874 Q.m.: 70 m²

Preis: 90.000 € 80.000 €

Field

Kassandra

Code : 3181 Q.m.: 8019 m²

Preis: 85.000 € 80.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1095 Q.m.: 52 m²

Preis: 80.000 €

PRO PHOTOS

Haus

Athos

Code : 3503 Q.m.: 80 m²

Preis: 80.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 2047 Q.m.: 60 m²

Preis: 80.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 143 Q.m.: 65 m²

Preis: 80.000 €

Apartment

Athos

Code : 606 Q.m.: 50 m²

Preis: 100.000 € 80.000 €

Haus

Athos

Code : 1284 Q.m.: 65 m²

Preis: 80.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 4517 Q.m.: 55 m²

Preis: 92.000 € 82.000 €

Apartment

Athos

Code : 607 Q.m.: 50 m²

Preis: 110.000 € 85.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 3234 Q.m.: 120 m²

Preis: 95.000 € 85.000 €

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 4768 Q.m.: 80 m²

Preis: 90.000 € 85.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 827 Q.m.: 80 m²

Preis: 85.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 138 Q.m.: 50 m²

Preis: 85.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 512 Q.m.: 46 m²

Preis: 85.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 835 Q.m.: 76 m²

Preis: 85.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 520 Q.m.: 52 m²

Preis: 85.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 151 Q.m.: 60 m²

Preis: 85.000 €

Maisonette

Athos

Code : 2783 Q.m.: 67 m²

Preis: 95.000 € 85.000 €

Haus

Kassandra

Code : 1142 Q.m.: 50 m²

Preis: 95.000 € 85.000 €

PRO PHOTOS

Haus

Kassandra

Code : 4423 Q.m.: 60 m²

Preis: 92.000 € 85.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 515 Q.m.: 66 m²

Preis: 100.000 € 85.000 €

Maisonette

Athos

Code : 1682 Q.m.: 152 m²

Preis: 95.000 € 85.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 1900 Q.m.: 110 m²

Preis: 87.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 3318 Q.m.: 40 m²

Preis: 88.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 3190 Q.m.: 55 m²

Preis: 88.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 81 Q.m.: 70 m²

Preis: 88.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Maisonette

Poligiros

Code : 3406 Q.m.: 95 m²

Preis: 115.000 € 90.000 €

PRO PHOTOS

Grundstück

Sithonia

Code : 3329 Q.m.: 860 m²

Preis: 100.000 € 90.000 €

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 4672 Q.m.: 60 m²

Preis: 90.000 €

Maisonette

Athos

Code : 598 Q.m.: 80 m²

Preis: 120.000 € 90.000 €

Apartment

Moudania

Code : 3535 Q.m.: 105 m²

Preis: 90.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 773 Q.m.: 62 m²

Preis: 90.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Sithonia

Code : 4395 Q.m.: 50 m²

Preis: 100.000 € 90.000 €

Maisonette

Athos

Code : 599 Q.m.: 80 m²

Preis: 110.000 € 90.000 €

Grundstück

Kassandra

Code : 1866 Q.m.: 660 m²

Preis: 100.000 € 90.000 €

Field

Sithonia

Code : 1706 Q.m.: 4000 m²

Preis: 90.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 184 Q.m.: 50 m²

Preis: 90.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1126 Q.m.: 60 m²

Preis: 90.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 1964 Q.m.: 70 m²

Preis: 110.000 € 90.000 €

Field

Kassandra

Code : 1956 Q.m.: 10000 m²

Preis: 90.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 182 Q.m.: 55 m²

Preis: 95.000 € 90.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 1876 Q.m.: 93 m²

Preis: 125.000 € 90.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 129 Q.m.: 45 m²

Preis: 90.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1474 Q.m.: 70 m²

Preis: 90.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 3154 Q.m.: 40 m²

Preis: 90.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1262 Q.m.: 91 m²

Preis: 90.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 1074 Q.m.: 70 m²

Preis: 90.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Field

Athos

Code : 3293 Q.m.: 8250 m²

Preis: 120.000 € 90.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1075 Q.m.: 60 m²

Preis: 90.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Sithonia

Code : 4523 Q.m.: 43 m²

Preis: 92.000 €

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 1184 Q.m.: 63 m²

Preis: 145.000 € 93.000 €

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 4668 Q.m.: 63 m²

Preis: 93.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 4460 Q.m.: 45 m²

Preis: 94.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 1146 Q.m.: 76 m²

Preis: 100.000 € 95.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 4999 Q.m.: 45 m²

Preis: 95.000 €

Maisonette

Athos

Code : 2279 Q.m.: 70 m²

Preis: 97.000 € 95.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 1116 Q.m.: 68 m²

Preis: 97.000 € 95.000 €

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 1185 Q.m.: 60 m²

Preis: 150.000 € 95.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 2272 Q.m.: 110 m²

Preis: 105.000 € 95.000 €

Haus

Kassandra

Code : 1109 Q.m.: 60 m²

Preis: 160.000 € 95.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 1282 Q.m.: 75 m²

Preis: 100.000 € 95.000 €

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 4670 Q.m.: 60 m²

Preis: 95.000 €

PRO PHOTOS

Grundstück

Moudania

Code : 4929 Q.m.: 469 m²

Preis: 100.000 € 95.000 €

PRO PHOTOS

Grundstück

Sithonia

Code : 1652 Q.m.: 487 m²

Preis: 95.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 2023 Q.m.: 68 m²

Preis: 110.000 € 95.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 1435 Q.m.: 68 m²

Preis: 120.000 € 95.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 1712 Q.m.: 122 m²

Preis: 145.000 € 95.000 €

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 4671 Q.m.: 60 m²

Preis: 95.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 2024 Q.m.: 67 m²

Preis: 100.000 € 95.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 1112 Q.m.: 65 m²

Preis: 98.000 €

PRO PHOTOS

Field

Kassandra

Code : 4476 Q.m.: 4200 m²

Preis: 115.000 € 98.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 703 Q.m.: 63 m²

Preis: 100.000 € 98.000 €

Field

Kassandra

Code : 1552 Q.m.: 5312 m²

Preis: 130.000 € 99.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 1673 Q.m.: 65 m²

Preis: 110.000 € 100.000 €

Grundstück

Sithonia

Code : 1678 Q.m.: 526 m²

Preis: 170.000 € 100.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 1952 Q.m.: 52 m²

Preis: 100.000 €

Field

Kassandra

Code : 576 Q.m.: 7700 m²

Preis: 150.000 € 100.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 1115 Q.m.: 72 m²

Preis: 105.000 € 100.000 €

Haus

Athos

Code : 4689 Q.m.: 150 m²

Preis: 100.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 698 Q.m.: 64 m²

Preis: 105.000 € 100.000 €

Grundstück

Sithonia

Code : 1143 Q.m.: 500 m²

Preis: 100.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 699 Q.m.: 64 m²

Preis: 120.000 € 100.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 2825 Q.m.: 64 m²

Preis: 110.000 € 100.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 711 Q.m.: 45 m²

Preis: 100.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 3291 Q.m.: 67 m²

Preis: 100.000 €

PRO PHOTOS

Field

Athos

Code : 4942 Q.m.: 2793 m²

Preis: 100.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 140 Q.m.: 65 m²

Preis: 100.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Field

Kassandra

Code : 3508 Q.m.: 4505 m²

Preis: 150.000 € 100.000 €

Field

Athos

Code : 3266 Q.m.: 4000 m²

Preis: 100.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 2536 Q.m.: 65 m²

Preis: 110.000 € 100.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 556 Q.m.: 75 m²

Preis: 100.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Athos

Code : 4958 Q.m.: 63 m²

Preis: 100.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 2206 Q.m.: 75 m²

Preis: 110.000 € 100.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 1894 Q.m.: 80 m²

Preis: 100.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 617 Q.m.: 65 m²

Preis: 100.000 €

Grundstück

Moudania

Code : 1915 Q.m.: 310 m²

Preis: 120.000 € 100.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1601 Q.m.: 75 m²

Preis: 160.000 € 100.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 1121 Q.m.: 73 m²

Preis: 120.000 € 100.000 €

Grundstück

Athos

Code : 1946 Q.m.: 310 m²

Preis: 100.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Sithonia

Code : 2577 Q.m.: 60 m²

Preis: 100.000 €

Apartment

Moudania

Code : 1451 Q.m.: 76 m²

Preis: 115.000 € 100.000 €

Grundstück

Kassandra

Code : 3128 Q.m.: 1150 m²

Preis: 100.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 3369 Q.m.: 112 m²

Preis: 110.000 € 100.000 €

PRO PHOTOS

Grundstück

Kassandra

Code : 1799 Q.m.: 1943 m²

Preis: 120.000 € 100.000 €

Grundstück

Athos

Code : 2196 Q.m.: 1000 m²

Preis: 100.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Field

Kassandra

Code : 3543 Q.m.: 8665 m²

Preis: 120.000 € 100.000 €

Field

Kassandra

Code : 1292 Q.m.: 4000 m²

Preis: 100.000 €

Grundstück

Athos

Code : 1947 Q.m.: 270 m²

Preis: 120.000 € 100.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 3241 Q.m.: 90 m²

Preis: 105.000 €

Grundstück

Kassandra

Code : 1630 Q.m.: 495 m²

Preis: 115.000 € 105.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 139 Q.m.: 72 m²

Preis: 105.000 €

PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 1793 Q.m.: 86 m²

Preis: 150.000 € 105.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 3319 Q.m.: 46 m²

Preis: 105.000 €

Field

Sithonia

Code : 1379 Q.m.: 4020 m²

Preis: 110.000 € 105.000 €

Field

Athos

Code : 1679 Q.m.: 3250 m²

Preis: 120.000 € 105.000 €

PRO PHOTOS

Haus

Moudania

Code : 4501 Q.m.: 98 m²

Preis: 105.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 107 Q.m.: 90 m²

Preis: 108.000 €

Haus

Kassandra

Code : 3339 Q.m.: 80 m²

Preis: 108.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 4497 Q.m.: 80 m²

Preis: 125.000 € 109.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Sithonia

Code : 3892 Q.m.: 64 m²

Preis: 120.000 € 110.000 €

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 1183 Q.m.: 70 m²

Preis: 130.000 € 110.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 2338 Q.m.: 60 m²

Preis: 110.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 516 Q.m.: 75 m²

Preis: 115.000 € 110.000 €

Field

Kassandra

Code : 1775 Q.m.: 4700 m²

Preis: 110.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1274 Q.m.: 108 m²

Preis: 120.000 € 110.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 1263 Q.m.: 90 m²

Preis: 120.000 € 110.000 €

Maisonette

Moudania

Code : 2260 Q.m.: 85 m²

Preis: 110.000 €

Apartment

Sithonia

Code : 1047 Q.m.: 68 m²

Preis: 110.000 €

Maisonette

Kassandra

Code : 1518 Q.m.: 90 m²

Preis: 110.000 €

PRO PHOTOS

Grundstück

Sithonia

Code : 3113 Q.m.: 600 m²

Preis: 130.000 € 110.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 1031 Q.m.: 75 m²

Preis: 115.000 € 110.000 €

Maisonette

Athos

Code : 600 Q.m.: 140 m²

Preis: 130.000 € 110.000 €

Field

Athos

Code : 742 Q.m.: 6857 m²

Preis: 130.000 € 110.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Maisonette

Kassandra

Code : 3385 Q.m.: 147 m²

Preis: 140.000 € 110.000 €

Maisonette

Sithonia

Code : 3289 Q.m.: 75 m²

Preis: 110.000 €

PRO PHOTOS

Grundstück

Kassandra

Code : 1307 Q.m.: 300 m²

Preis: 140.000 € 110.000 €

PRO PHOTOS

Field

Kassandra

Code : 3549 Q.m.: 5800 m²

Preis: 130.000 € 110.000 €

Maisonette

Athos

Code : 3243 Q.m.: 70 m²

Preis: 115.000 € 110.000 €

Apartment

Athos

Code : 768 Q.m.: 90 m²

Preis: 110.000 €

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 2041 Q.m.: 86 m²

Preis: 115.000 € 110.000 €

PRO PHOTOS

Apartment

Kassandra

Code : 3255 Q.m.: 85 m²

Preis: 120.000 € 110.000 €

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 3632 Q.m.: 85 m²

Preis: 110.000 €

PRO PHOTOS

Maisonette

Sithonia

Code : 4669 Q.m.: 70 m²

Preis: 110.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 2169 Q.m.: 64 m²

Preis: 120.000 € 110.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 130 Q.m.: 60 m²

Preis: 110.000 €

Apartment

Kassandra

Code : 561 Q.m.: 64 m²