Полигирос имоти | Полигирос Вили

Полигирос е столицата на област Халкидики и географски се намира в центъра на полуострова. Построен е в южното подножие на планината Холомондас на надморска височина 550м. Северно от Полигирос се простират склонове, с гъсто засадени дъбове. Склоновете завършват с върхове, от които най-висок е Цукалас, с надморска височина 890м. Над Полигирос се издига едни впечатляващ коничен хълм – известният Ай-Лиас, с едноименния параклис на върха му. На юг от Полигирос има ниски хълмове с клисури и поточета, които водят до плодородни склонове. Там се простира и голямата борова гора на Полигирос. По крайбрежието се намират селищата Каливес и Геракини. Относно името на Полигирос съществуват много теории. Счита се, че произлиза от „много склонове” (на гр.- поли клитес), или от „много здрав” (на гр. – поли герос), заради здравословния му климат, или от името Полиарос (вероятно на богат земевладелец), което е намерено на гравиран надпис, или пък от „много свято” място (на гр.-поли йерос), заради голям храм, който е съществувал в областта и който след разрухата и унищожаването на Аполония, запазва славата си. Името на града се споменава от византийската епоха (в хрисовула за Света Гора). Много историци свърват местоположението на днешния град Полигирос с мястото, където се е намирал древният град Аполония на Халкидики. Най-важният исторически факт, свързан с Полигирос, е началото на освободителното въстание на Халкидики, на 15.05.1821г. След като турците убиват гръцкия войвода на Полигирос, населението въстава и унищожава турския гарнизон там. След това се насочва към останалата турската войска в региона, която е принудена да избяга.

Location