Стратони имоти | Стратони Вили

Стратони се намира на 102 км от Солун и на 56 км от Полигирос. Тук е открит един древен паметник (Ів. пр. Хр.), с впечатляващи статуи, надгробни паметници, съдове и др., които свидетелстват за древния град Стратоникиа, който пък се свързва с мястото Елеонас, където не много отдавна беше открита една част от обществена римска сграда. Градът най-вероятно е създаден от Димитриос Полиоркитис в чест на майка му Стратоники или на дъщеря му със същото име. Преди 35 години е изследван паметникът в Стратони. Той представлява една двукамерна гробница с две мъжки статуи и една женска, т.нар. Деспина на Стратони, която е изложена в музея на Полигирос. От надписите, намерени там, става ясно, че паметникът датира от времето на Христос.

Location