Отваряне на банкова сметка в Гърция и Европа

Нашата компания извършва целия процес по откриване на банкови сметки във всяка гръцка или европейска банка, като представлява клиента във всички учреждения и служби, които са свързани със съответните процедури за издаване и приемане на необходимите за целта документи.

Отваряне на банкова сметка в Гърция и Европа
© 2021 - 2022 Halkidiki Properties. Всички права запазени.