Отваряне на офшорна банкова сметка

Ние се заемаме от името на нашите клиенти за откриваме сметки в офшорни банки със сигурност и поверителност.

Поради строгата правна рамка за офшорните сметки, която има за цел да предотврати прането на пари, условията за откриване на сметка в тях са строги и необходимите документи са много и трудни за събиране.

Нашата компания се ангажира с пълното им издаване, събиране и предаването им на банка избрана от клиента със сигурност, поверителност и пълна дискретност.

Отваряне на офшорна банкова сметка
© 2021 - 2022 Halkidiki Properties. Всички права запазени.