Εκτιμησεις

      Σημαντικό κομμάτι του πεδίου δραστηριοποίησης της εταιρίας μας είναι οι εκτιμήσεις ακινήτων. Η ευρύτατη βάση ακινήτων/συγκριτικών στοιχείων που διαθέτει η εταιρία μας στην περιοχή της Χαλκιδικής και όχι μόνο, η συνεχής ενασχόληση με την αγορά ακινήτων, η παρακολούθηση της τάσης των αγορών και της ποιότητας των κατασκευών σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, αλλά και η συνεχής εκπαίδευση των στελεχών μας μέσω πιστοποιημένων σεμιναρίων, μας δίνουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσετε επαγγελματική εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας σας. 

Οι εκτιμήσεις στην εταιρία μας εκπονούνται από αποκλειστικά από μηχανικούς, οι οποίοι διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις ώστε να εκτιμήσουν με ακρίβεια την αξία του ακινήτου σας. Σε κάθε εκτίμηση ακολουθούνται τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα IVSC και Tegova καθώς και τα οριζόμενα στο εγχειρίδιο εκτιμήσεων "Red Book" του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Εκτιμητών RICS της Αγγλίας και επίσης εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι εκτιμήσεων, ανάλογα με το ακίνητο που εκτιμάται. Η εμπειρία των εξειδικευμένων στελεχών της εταιρίας μας, μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε εκτιμήσεις σε ένα ευρύ πεδίο ακινήτων, που αφορούν από μικρές κατοικίες και διαμερίσματα μέχρι και τεράστιες εκτάσεις γης και μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα.