Προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών σε όλη την Ελλάδα

 Η τροποποίηση των αντικειμενικών αξιών στοχεύει στο κλείσιμο του χάσματος μεταξύ των τιμών πώλησης και των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων σε όλη την Ελλάδα. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση εργάζεται επίσης για την αλλαγή του τρόπου εκτίμησης των αντικειμενικών τιμών. Αυτό είναι κάτι που αναμένουμε να συμβεί στις αρχές του 2020.

  7.000 περιοχές πρόκειται να εισαχθούν σε αυτόν τον τρόπο υπολογισμού και το κέρδος αναμένεται να είναι περίπου 400-500 εκατομμύρια ευρώ. Για παράδειγμα, μια βίλα 550 τ.μ. στη Μύκονο που πωλείται για 3,5 εκατομμύρια, πληρώνει φόρο ιδιοκτησίας μόλις 1.010 ευρώ ετησίως. Τέτοιου είδους δυσμορφίες πρόκειται να αλλάξουν με τη νέα εκτίμηση των αντικειμενικών τιμών.

  Το κέρδος που θα εισπραχθεί από αυτή την αλλαγή θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση άλλων φόρων όπως:

Κληρονομικές και γονικές συναλλαγές. Εξετάζεται η μείωση των φόρων που πρέπει να καταβληθούν για τέτοιου είδους συναλλαγές.
Ο φόρος ιδιοκτησίας θα τροποποιηθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο φόρος ιδιοκτησίας θα αυξηθεί, αλλά σε περιπτώσεις χαμηλών εισοδημάτων ο φόρος ιδιοκτησίας θα μειωθεί σημαντικά.


 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ενέργεια αυτή είναι ένα μέτρο που τελικά θα ισοδυναμεί τις αντικειμενικές αξίες με τις τιμές πώλησης. Για το λόγο αυτό θα αυξηθούν οι αντικειμενικές τιμές σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας καθώς και σε παγκοσμίου φήμης προορισμούς της Ελλάδας όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη.

Photo Gallery

Προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών σε όλη την Ελλάδα