ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

                Οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα δε θα μπορούσαν παρά να αλλάξουν και τον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων που προκύπτουν από ακίνητα. Στο εξής τα εισοδήματα αυτά θα φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 11% ή 33%. Βάσει του νέου νόμου 4172/2013, ορίζεται ότι «το εισόδημα από κεφάλαιο περιλαμβάνει το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος, με τη μορφή μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων, καθώς και το εισόδημα από ακίνητη περιουσία.» Η μεγάλη αυτή φορολογική αλλαγή είναι μία από τις πολλές που φέρνει η νέα χρονιά, συμπεριλαμβάνοντας και τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων και το Περιουσιολόγιο.

                Η αυτοτελής φορολόγηση θα γίνει ως εξής: Για εισοδήματα από ακίνητα έως 12.000 € ετησίως ο συντελεστής θα είναι 11%, ενώ για τα ποσά που υπερβαίνουν τις 12.000 € θα είναι 33%. Για παράδειγμα, κάποιος που εισπράτει ετησίως 20.000 € θα φορολογηθεί στις πρώτες 12.000 € με 11%, δηλαδή 1.320 €, ενώ για τις υπόλοιπες 8.000€ € θα ισχύσει ο συντελεστής του 33%, δηλαδή 2.640 €. Το συνολικό ποσό δηλαδή που θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος είναι 3.960 €.

                Επιπλέον του παραπάνω ποσού ο φορολογούμενος θα πρέπει να υπολογίσει και την προκαταβολή φόρου, που πλέον εφαρμόζεται σε όλα σχεδόν τα εισοδήματα εκτός των μισθωτών και συνταξιούχων και αντιστοιχεί στο 55% του φόρου, καθώς και 2% επιβάρυνση από την εισφορά αλληλεγγης. Στην παραπάνω περίπτωση, η προκαταβολή του φόρου είναι το 55% των 3.960 €, δηλαδή 2.178 €, και η εισφορά αλληλεγγύης 79,2 €, αυξάνοντας το ποσό πληρωμής στα 6.217,2 €.

                Εντός του 2014 αναμένονται και ορισμένες ακόμα προσθήκες στο νόμο, που θα αφορούν στον τρόπο εκχώρησης των ανείσπρακτων ενοικίων στην εφορία. Για να αποφευχθεί η πληρωμή φόρου για χρήματα που δεν έχουν εισπραχθεί, θα προστεθεί σύντομα στο Taxis μία νέα λειτουργία στην οποία θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά τα συμβόλαια μίσθωσης, ώστε, έχοντας τα σωστά στοιχεία, η ΓΓΠΣ να συμπληρώνει αυτόματα στις δηλώσεις τα εισοδήματα που προκύπτουν από ενοίκια.

                Ο νέος τρόπος θα ισχύσει από φέτος, δηλαδή για τα εισοδήματα του 2013, με μόνη διαφορά ότι στο χαμηλό κλιμάκιο ο συντελεστής θα είναι 10%. Η προκαταβολή φόρου εννοείται ότι θα συμψηφιστεί με το ποσό του φόρου του επόμενου φορολογικού έτους. Το καθεστώς αυτό ευνοεί αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα από ακίνητα, καθώς με το νέο σύστημα ο υψηλότερος συντελεστής είναι 33%, ενώ με το παλαιότερο που υπήρχε συμψηφισμός εισοδημάτων μπορεί να έφτανε και στο 45%.