Τι αλλαγές προβλέπονται σχετικά με τη φορολογία ακινήτων για το 2014

Παρόλο που το σχέδιο νόμου για τη φορολογία μεταβίβασης ακόμα συζητείται, το υπουργείο Οικονομικών επιβεβαίωσε πως στο νομοσχέδιο θα περιληφθεί διάταξη για την μείωση του φόρου μεταβίβασης από τον Ιανουάριο του 2014. Όπως υποστηρίζει το υπουργείο, η αποκλιμάκωση του φόρου θα δώσει ώθηση στις αγοραπωλησίες και θα επιτρέψει να ξεπεραστεί βαθμιαία η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις αγοραίες και τις αντικειμενικές αξίες. Για παράδειγμα, η αγοραπωλησία ενός ακινήτου επιβαρύνεται σήμερα με φόρο 10 % επί της τιμής του ενώ με το νέο σχέδιο η επιβάρυνση με τον μειωμένο φόρο μεταβίβασης και τον νέο φόρο υπεραξίας φθάνει συνολικά για αγοραστή και πωλητή το 5,25 % επί της τιμής του αν η υπεραξία του αποτιμηθεί στο 15 %. Ο φόρος υπεραξίας θα επιβάλλεται με συντελεστή 15 % στη διαφορά «τιμή πώλησης μείον τιμή απόκτησης», ενώ όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την απόκτηση μέχρι την πώληση, τόσο μικρότερος θα είναι ο φόρος. Το άσχημο είναι ότι από την 01/01/2014 ο φόρος θα επιβάλλεται σε όλες τις αγοραπωλησίες, και όχι μόνο στα ακίνητα που θα αλλάξουν χέρια για δεύτερη φορά μετά την 01/01/2013, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Ωστόσο, στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα ακίνητα που αγοράστηκαν τα τελευταία 5 με 10 χρόνια έχουν σήμερα αρνητική υπεραξία και αν πουληθούν δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο υπεραξίας. Όσον αφορά στις αντικειμενικές αξίες επί των οποίων θα επιβληθεί ο Ενιαίος Φόρος το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι η μετάβαση σε ένα νέο καθεστώς υπολογισμού τους δεν θα έφερνε μόνο μειώσεις αλλά και αυξήσεις.

Αναλυτικά όσον αφορά στους φόρους – τέλη κατά τη μεταβίβαση και κατοχή ακινήτων, θα ισχύσουν τα παρακάτω:

Σταθερά θα μείνουν τα ποσοστά του Φ.Π.Α. για την αγορά νεόδμητων κτισμάτων και την αντιπαροχή (23 %), ο Δημοτικός Φόρος μεταβίβασης ακινήτων (3 % επί του Φ.Μ.Α.), ο Φόρος Ανταλλαγής – Συνένωσης  Οικοπέδων (4 – 5 %) , ο Φόρος Διανομής Ακινήτων (2 - 2,5 %), ο Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων (8 – 10 %), το Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων (4,5 – 7,5 ‰) καθώς και το Τέλος υπέρ του Ταμείου Νομικών κατά τη σύνταξη (7,75 ‰). Σημαντική μείωση θα πραγματοποιηθεί στο Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων, ο οποίος θα μειωθεί σημαντικά από 8 – 10 % που είναι η σημερινή τιμή του σε 3 – 4 %.

Ο ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), από 01.01.2010 θα κυμανθεί στο 2 ‰ – 2 % για φυσικά πρόσωπα και στο 6 ‰ για νομικά, ενώ εξακολουθεί να ισχύει το αφορολόγητο των 200.000 €. Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ) αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,55 – 17 €/ τ.μ., ενώ το Ετήσιο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για κτίσματα και οικόπεδα θα κυμανθεί από 0,25 έως 0,35 ‰.