ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ο Δήμος Ν.Προποντίδας ξεκινά ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων με προϋπολογισμό 1.500.000 €. Η εγκατάσταση της μονάδος κομποστοποίησης θα εξυπηρετεί το σύνολο των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νέας Προποντίδας, ενώ το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα ΔσΠ των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων θα επιμεριστεί σε τέσσερις (4) άξονες που περιλαμβάνουν την εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης με διανομή αντίστοιχων κάδων σε κατοικίες και χώρους συνάθροισης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (στοχευμένων παραγωγών ΒΑΑ), την εφαρμογή στοχευμένης ΔσΠ σε παραγωγούς μεγάλων ποσοτήτων ΒΑΑ όπως ταβέρνες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, εμπορικά πολυκαταστήματα, λαϊκές – υπαίθριες αγορές κ.ά. και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, την ανάπτυξη «πράσινων» σημείων συλλογής για τις ποσότητες των ΒΑΑ που αφορούν σε «πράσινα» απορρίμματα και την εφαρμογή ΔσΠ για ολόκληρο τον πληθυσμό του Δήμου Νέας Προποντίδας με τοποθέτηση κάδων μηχανικής φόρτωσης (καφέ κάδος) με ειδική σήμανση για τη χωριστή συλλογή ΒΑΑ από τις κατοικίες του Δήμου.

 

Για τη συλλογή των ΒΑΑ θα χρησιμοποιηθούν και οι εξής κάδοι:

·         οικιακοί συλλέκτες 8 lt: (2.165 τμχ) για την προσωρινή αποθήκευση (δύο ημέρες) οικιακών αποβλήτων κουζίνας εντός οικίας στους πολίτες που το επιθυμούν. Εν συνεχεία, θα τα αποθέτουν στους καφέ κάδους 120lt.

·         Καφέ κάδοι απορριμμάτων 120lt (173τμχ) σε σημεία συλλογής οικιακών αποβλήτων κουζίνας, έξω από εστιατόρια και λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ανθοπωλεία, κλπ.

·         Καφέ κάδοι απορριμμάτων 660lt (135τμχ ) σε σημεία συλλογής για τα εμπορικά απόβλητα τροφών και τροφίμων εμπορικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων, σε δρόμους και σε λαϊκές αγορές.

·         Ανοικτά roll containers 10 κυβ.μέτρων (39τμχ) περιμετρικά των οικιστικών συνόλων, τα οποία θα υποδέχονται τα φυτικά κατάλοιπα και κλαδέματα για τη δημιουργία πράσινων σημείων συλλογής. Για τη μεταφορά τους ο Δήμος θα προμηθευτεί όχημα 18tn μεταφοράς roll container.

Το συστήμα κομποστοποίησης και έργων υποδομής περιλαμβάνει χώρο υποδοχής και προεπεξεργασίας εισερχόμενου φορτίου, χώρο Φάσης Κομποστοποίησης και Ωρίμανσης, χώρο Ραφιναρίσματος, χώρο αποθήκευσης και τυποποίησης ραφιναρισμένου προϊόντος, χώρος προσωρινής αποθήκευσης υπολειμμάτων/προσμίξεων και ακατάλληλων υλικών, γεφυροπλάστιγγα και πρόβλεψη χώρου επέκτασης δυναμικότητας μονάδας.

Τα λοιπά απαιτούμενα έργα υποδομής περιλαμβάνουν την τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου ελέγχου για το προσωπικό, την εσωτερική οδοποιία, τα έργα διαχείρισης ομβρίων, την επέκταση των δικτύων ύδρευσης και ηλεκτρισμού και τον εξωτερικό φωτισμό και θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Προποντίδας. Περίφραξη και οδοποιία πρόσβασης υφίστανται.