ΑΠΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Σε μία σειρά ενεργειών προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους με τις Δ.Ο.Υ. και την απαλλαγή των Δ.Ο.Υ. από γραφειοκρατικού τύπου εργασίες, ώστε να μπορούν να εστιάζουν την προσοχή τους στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της κατάργησης της υποχρέωσης των πολιτών να προσέρχονται στις Δ.Ο.Υ, σε μία ευρύτερη στρατηγική που ακολουθεί το Υπουργείο.

Μία από τις σημαντικότερες δράσεις περιλαμβάνει την αντιστοίχιση όλων των βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ. σε μία ταυτότητα οφειλής. Αυτό το μέτρο ισχύει περίπου ένα χρόνο τώρα και αναμένεται να μειώσει αισθητά το φόρτο των οικονομικών υπηρεσιών, καθώς οι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν τις πληρωμές τους μέσω Ίντερνετ, από τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ. Με διάφορες υπηρεσίες που προστίθενται σταδιακά στο TAXISnet, σταδιακά θα σταματήσει η αναγκαιότητα προσέλευσης των πολιτών στις Δ.Ο.Υ., αφού θα καταργηθούν οι πληρωμές στα ταμεία τους και οι διάφορες φορολογικές εργασίες (π.χ. κατάθεση μισθωτήριων συμβολαίων) θα γίνονται ηλεκτρονικά. Εξαίρεση αποτελούν οι πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση ή γνώσεις του διαδικτύου, οι οποίοι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν κανονικά στις Δ.Ο.Υ., τα Γ.Ε.Φ. και τα ΚΕΠ

Τέλος το ΥΠΟΙΚ προχωρεί στην εφαρμογή της έκδοσης και πληρωμής παραβόλων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής “e-παράβολο” στο TAXISnet και του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, με τον οποίο απλοποιούνται και οι εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.