Η ΕΦΟΡΙΑ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΟ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

Η λύση στην οποία κατέληξε η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τον υπολογισμό και την είσπραξη του Φόρου Υπεραξίας είναι η εξής: Η εφορία θα υπολογίζει το ποσό του φορου και, μετέπειτα, οι συμβολαιογράφοι θα το εισπράτουν και θα το αποδίδουν στο Δημόσιο. Πριν την υπογραφή των συμβολαίων οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να επισκεφθούν την εφορία τους, όπου θα υπολογίζεται ο φόρος και θα εκδίδεται η Ταυτότητα Οφειλής. Στη συνέχεια και μετά τη σύνταξη των συμβολαίων ο φόρος θα παρακρατείται από τον αρμόδιο συμβολαιογράφο και θα αποδίδεται στο κράτος. Η απόφαση αυτή θα δώσει λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται τώρα λόγω της επιβολής του Φόρου Υπεραξίας, καθώς το αρχικό πλάνο ήταν οι συμβολαιογράφοι να υπολογίζουν και όχι μόνο να εισπράττουν το φόρο. Μέχρι να ξεκαθαρίσει, λοιπόν, το τοπίο και να οριστούν οι τελικές διαδικασίες τα συμβόλαια για αγοραπωλησίες ακινήτων είχαν «παγώσει».

Η Υπουργική Απόφαση αναμένεται να εκδοθεί σύντομα, συνοδευόμενη από μία δεύτερη απόφαση που θα καθορίζει τις τιμές κτήσης ακινήτων στις ειδικές περιπτώσεις, όπως αντιπαροχή, δομημένα ακίνητα και καθεστώς χρησικτησίας.

Επιπλέον, το νέο μέτρο που θεσπίζεται είναι η απαγόρευση της δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτου με γονική παροχή από φορολογούμενους οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Λόγω της απουσίας τιμήματος στη γονική παροχή και προκειμένου να προμηθεύσει η Εφορία φορολογική ενημερότητα στον μεταβιβάζοντα ώστε να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση, ο φορολογούμενος με ληξιπρόθεσμη οφειλή υποχρεούται να υποθηκεύσει το ίδιο ή άλλο ακίνητο που έχει στην ιδιοκτησία του. Επιπλέον, με τις νέες ρυθμίσεις που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 ο φορολογούμενος που θέλει να μεταβιβάσει με γονική παροχή ή δωρεά την ακίνητη περιουσία του δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει την μεταβίβαση, αν διαπιστωθεί από την εφορία ότι κατά την τελευταία πενταετία δεν υπέβαλε μία ή περισσότερες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ακινήτων ή άλλες δηλώσεις για τις οποίες ήταν υπόχρεος.