H Halkidiki Properties καταθέτει πρόταση για το Gerakina Beach

Η εταιρεία μας Halkidiki Properties Real Estate & Investments, ως εκπρόσωπος της εταιρείας Aquateca Trading Ltd., κατέθεσε ανοιχτή προσφορά για την εξαγορά της ξενοδοχειακής μονάδας με την πρώην επωνυμία GERAKINA BEACH, ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας. Ο χθεσινός διαγωνισμός (δεύτερος κατά σειρά, καθώς ο πρώτος κρίθηκε άγονος) με αρχική τιμή εκκίνησης 17.000.000 ευρώ βάση δημοσιευμάτων και της επικοινωνίας μας με την Εθνική Τράπεζα στην διεύθυνση περιουσίας κρίθηκε όντως άγονος, καθώς κανένας δεν κατέθεσε προσφορά ίση ή μεγαλύτερη των 17.000.000 ευρώ, που ήταν και η αρχική τιμή εκκίνησης. Η προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία μας για λογαριασμό της Aquateca ήταν ανοιχτή σε επαναδιαμόρφωση τιμής σε περίπτωση που δεν βρεθεί πλειοδότης και το ακίνητο οδηγηθεί στη μέθοδο της ανοιχτής διαπραγμάτευσης. Συγκεκριμένα η προσφορά μας κοινοποιήθηκε στα προσωπικά mail της κας. Μ. Κόρδα, του κ. Δ. Ζικίδη, του κ. Ι. Περδικάρη, καθώς και στον κ. Καρυτινό Α. Η προσφορά μας επίσης παραδόθηκε και με συστημένη επιστολή στους ανωτέρω υπευθύνους. Σημαντικό σημείο της προσφοράς μας είναι ότι σε περίπτωση που η τράπεζα μπει σε οποιαδήποτε διαδικασία ανοιχτής διαπραγμάτευσης της αρχικής τιμής κάτω από 17.000.000 ευρώ, οι αρμόδιοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν όλους όσους κατέθεσαν απλή προσφορά, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν την δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν τις προσφορές τους προς όφελος της τράπεζας.

Παρακάτω υπάρχει αντίγραφο της προσφοράς που καταθέσαμε και είναι ελεύθερο στον τύπο προς κάθε χρήση και ενημέρωση.

 

Θεσσαλονίκη 07/12/2013

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΩΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GERAKINA BEACH»

 

Αξιότιμοι Κα. Κ.,

Λαμβάνοντας υπόψιν τη σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. με αριθμό 201/27-11-2013 για την έκκληση ενδιαφερόμενων αγοραστών – επενδυτών σε διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στις 10/12/2013 και ώρα 11.00 πμ. για την πώληση του κτιριακού συγκροτήματος που λειτουργούσε ως ξενοδοχείο τριών αστέρων με την επωνυμία «GERAKINA BEACH» , δυναμικότητας 503 δωματίων – 955 κλινών, εμβαδού κτισμάτων 24.345,79 τμ., σε οικόπεδο έκτασης 86.962,41 τμ., πρώην ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ ΣΑΛΤΗ Α.Ε.», καθώς και όλες τις νομικές και πολεοδομικές, λοιπές εκκρεμότητες, για τις οποίες μελετώντας το ειδικό φυλλάδιο όρων πώλησης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε λάβει γνώση για όλους τους όρους του ειδικού φυλλαδίου πώληση ακινήτων –κινητών της Τράπεζας και τους οποίους αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα και επίσης λάβαμε γνώση για το ελάχιστο τίμημα της προσφοράς των 17.000.000 ευρώ.

Λόγω του κατά την εκτίμησή μας υψηλού τιμήματος εκκίνησης θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή προσφοράς μας, αφού πρωτοκολληθεί και μας κοινοποιηθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου, να σας ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση που μετά την 10/12/2013 ημερομηνία διαγωνισμού δεν βρεθεί πλειοδότης η εκπροσωπούμενη από εμάς  εταιρεία  “AQUATECA TRADING”  είναι σε θέση να προσφέρει το ποσό των  οκτώ εκατομμύριων  πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ  (8.500.000,00€) για το ακίνητο με την πρώην επωνυμία «GERAKINA BEACH», καθώς και να συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις του συνοδευτικού ειδικού φυλλαδίου όρων πώλησης ακινήτου.

Ειδικά αναφερόμενοι στον όρο 16 του συνοδευτικού φυλλαδίου όρων πώλησης ακινήτου ότι η τράπεζα έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της μέχρι την κατακύρωση, κατά τον όρο 10, να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τον επαναλάβει ή και να μεταβιβάσει κινητό ή ακίνητο καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ζητάμε την έγκαιρη ενημέρωση μας σε περίπτωση μη κύρωσης πλειοδότη για οποιαδήποτε ενέργεια νέου πιθανού διαγωνισμού, νέας αναπροσαρμοσμένης προσφοράς σε περίπτωση ανοιχτού διαγωνισμού καθώς και να μας παρέχει πλήρη ενημέρωση ώστε να μας δίνεται πάντα η δυνατότητα να αναπροσαρμόσουμε την προσφορά μας έναντι άλλων ενδιαφερόμενων αγοραστών – επενδυτών πριν από οποιαδήποτε κύρωση ή πράξη πώλησης του ακινήτου.