ΠΟΙΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

Πολλά τα σενάρια έως τώρα σχετικά με το Φόρο Υπεραξίας Ακινήτου και τον τρόπο υπολογισμού του, με αποτέλεσμα να έχουν «παγώσει» οι αγοραπωλησίες ακινήτων για αρκετούς μήνες. Το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται τελικά να έχει καταλήξει στα πλαίσια του σχετικού νομοσχεδίου. Βάσει αυτού, ο Φόρος Υπεραξίας δε θα επιβαρύνει ιδιοκτήτες ακινήτων που απέκτησαν τα ακίνητά τους πριν το 1994. Η ρύθμιση αυτή θα οριστικοποιηθεί και θα τεθεί σε ισχύ όταν εγκριθεί από την Τρόικα και περιληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Επιπλέον, ο Φόρος υπεραξίας θα είναι μειωμένος σε σχέση με το αρχικό πλάνο, αφού η αρχική αξία δε θα είναι η πραγματική αλλά θα υπολογίζεται στα σημερινά επίπεδα με τιμάριθμο, μειώνοντας έτσι την Υπεραξία του ακινήτου, και άρα το φόρο. Ο φόρος θα παραμείνει το 15 % της διαφοράς κτήσης – πώλησης, ενώ για πωλητές που κατέχουν τουλάχιστον 5 χρόνια το ακίνητο τα πρώτα 25.000 € της Υπεραξίας θα είναι αφορολόγητα.

Πάντως είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των πωλητών που επωφελούνται από αυτή τη ρύθμιση, καθώς θα κληθούν να πληρώσουν αισθητά μικρότερο ή καθόλου Φόρο Υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση.