ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ 2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Σε ανακοίνωσή του σχετικά με το θέμα των αποδείξεων, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι τελικά οι αποδείξεις από σούπερ μάρκετ και πρατήρια καυσίμων θα μετρώνται στο 100% της αξίας τους. Με απόφασή του ο Υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, όρισε ότι οι αποδείξεις που απαιτείται να προσκομίσει ο φορολογούμενος από αγορές ειδών διατροφής και καυσίμων θα υπολογίζονται στο σύνολό τους και δεν επέρχεται καμία αλλαγή σε σχέση με πέρυσι στον υπολογισμό των αποδείξεων.

Το μέτρο της συλλογής αποδείξεων αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους και εργαζομένους που αμείβονται με μπλοκ αποδείξεων και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών. Προκειμένου το ποσό μείωσης φόρου έως 2.100 € που προκύπτει με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων να διατηρηθεί, ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις σε ποσοστό 10% του δηλούμενου φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος, και πάντως όχι  περισσότερες του ποσού των 10.500 €.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, θα ισχύσουν τα παρακάτω:

1.                Η υποχρέωση της συλλογής αποδείξεων δαπανών ισχύει μόνο για τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι οι μισθωτοί ή συνταξιούχοι έχουν εισοδήματα και από άλλες πηγές για παράδειγμα εισοδήματα από ενοίκια, θα πρέπει να έχουν αποδείξεις μόνο για το τμήμα του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες.

2.                Αν συλλέξουν περισσότερες αποδείξεις δεν έχουν κανένα όφελος. Αντίθετα, αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου είναι μικρότερο από το ποσό που απαιτείται, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% επί της διαφοράς.

3.                Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται γίνεται αποδεκτό μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζεται συνολικά και για τους δύο συζύγους και επιμερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα ατομικό εισόδημα.

4.                Οι αποδείξεις που προσκομίζονται πρέπει να αφορούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

·         Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά.

·         Αλκοολούχα ποτά και καπνός.

·         Ένδυση και υπόδηση.

·         Οι υπηρεσίες και τα είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας.

·         Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες.

·         Μεταφορές (μόνο οι μεταφορές πραγμάτων, η συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου/μοτοσικλέτας, τα ανταλλακτικά, τα καύσιμα, τα λιπαντικά, το αντιψυκτικό και η μίσθωση ταξί).

·         Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες.

·         Τα δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών.

·         Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια.

·         Αλλά αγαθά και υπηρεσίες (δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση).