ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

                Στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» που προκηρύχτηκε έχουν ενταχθεί οι επιπλωμένες κατοικίες. Όπως φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ «Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια» στη σελίδα 11, εντός των επιχειρήσεων που δικαιούνται κρατική επιχορήγηση είναι και «Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. Τουριστικές επαύλεις».

                Υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτηματικά όσον αφορά την αδειοδότηση τέτοιου είδους καταλυμάτων, καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχει νομοθετικό κενό σε αυτό το θέμα, αλλά το γεγονός ότι οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ δηλώνει τη σαφή διάθεση του κράτους για διευκόλυνση στην ανάπτυξη αυτού του κλάδου. Αναμένει τώρα να εκδοθεί η απόφαση για τις απαιτούμενες διαδικασίες για αδειοδότηση από τον ΕΟΤ.