ΤΑ ΤΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα τρία υποψήφια λογότυπα-σχέδια για το ελληνικό σήμα των προϊόντων παρουσίασε χθες η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης. Πρόκειται για μία «καρδιά» με την ελληνική σημαία, ένα καραβάκι και ένα κιονόκρανο που σχηματίζεται από τα γράμματα GR, τα αρχικά της λέξης GREECE. Τα τρία σχέδια θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr, όπου οι πολίτες θα έχουν χρονικό περιθώριο 15 ημερών να ψηφίσουν ποιο από αυτά θεωρούν το πιο αντιπροσωπευτικό σήμα για τα ελληνικά προϊόντα.

Για την απόκτηση του σήματος-ταυτότητας οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης ετοιμάζει, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, κανονισμούς. Ήδη είναι έτοιμοι αυτοί για τα γαλακτοκομικά και τα αλκοολούχα ποτά, ενώ οι επόμενοι που θα εκδοθούν θα αφορούν το ελαιόλαδο, το κρασί και το μέλι.

Στον διαγωνισμό που προηγήθηκε για την επιλογή των τριών σημάτων είχαν συμμετάσχει 96 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έκαναν 160 διαφορετικές προτάσεις. Πέρα, όμως, από τα λογότυπα θα υπάρξει κι επιλογή λεκτικού που θα συνοδεύει το σήμα.

Photo Gallery

ΤΑ ΤΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ