ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Την τελική απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού και επιβολής του Φόρου Υπεραξίας έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό του χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας υπάρχουν στην εγκύκλιο με αριθμό ΠΟΛ 1119, ενώ πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής, τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από τον φορολογούμενο που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία υπάρχουν στην εγκύκλιο με αριθμό ΠΟΛ 1121.