Το νέο σχέδιο νόμου για τη Φορολογία Ακινήτων το 2014

Δόθηκε πλέον στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Οικονομικών το Σχέδιο Νόμου σχετικά με τη Φορολογία Ακινήτων, που θα ισχύσει από 01.01.2014. Σύμφωνα με το Υπουργείο έχει γίνει προσπάθεια να εξισωθούν οι όροι φορολόγησης μεταξύ των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού, γεγονός που θα διευκολύνει την πλειοψηφία των πολιτών, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν κατά μέσο όρο φόρο μειωμένο κατά 16 % σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Όσον αφορά τα  κτίρια, ο Βασικός Φόρος θα κυμανθεί μεταξύ 2 και 13 €/τμ και οι Φορολογικές Ζώνες θα είναι 12, ενώ για τα οικόπεδα ο Βασικός Φόρος θα είναι από 0,003 έως 9 €/τμ και οι Φορολογικές Ζώνες θα είναι 25.

Για πρώτη φορά θα πληρώσουν φόρο κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, Κτίρια Νοσοκομείων που αξιοποιούνται εμπορικά, ακίνητα και εκτάσεις επιταγμένες από το Στρατό, η Τράπεζα της Ελλάδος και Ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου.

Για τις ευπαθείς ομάδες προβλέπονται δίκαιες απαλλαγές, καθώς τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα (7.000 € + 1.000 € για κάθε τέκνο) προβλέπεται έκπτωση 50 %, ενώ πλήρους απαλλαγής θα επωφελούνται τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα (11.000 €)και 3 ή περισσότερα τέκνα. Αντίστοιχα και για τα νομικά πρόσωπα, θα δίνεται το δικαίωμα της αναβολής στην πληρωμή του φόρου αν ο τζίρος είναι χαμηλός (μικρότερος του δεκαπλάσιου του φόρου) ή αν έχει μειωθεί 30 % σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ακριβή ποσοστά και τους συντελεστές μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.halkidikiproperties.com/documents/13122013%20-%20property%20taxation.pdf