ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Κατόπιν έντονων αντιδράσεων, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να εξαιρέσει από το Φόρο Υπεραξίας ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών για περισσότερα από 25 – 30 χρόνια. Η απόφαση αυτή έρχεται να λύσει το πρόβλημα υπολογισμού της αξίας κτήσης αυτών των ακινήτων, χωρίς την οποία είναι αδύνατον να υπολογιστή η Υπεραξία και ο Φόρος που αντιστοιχεί σε αυτήν. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται με συντελεστή 15% επί της διαφοράς μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης.

                Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Μαυραγάνη, «στον χώρο των ακινήτων έγινε σημαντική μείωση στον φόρο μεταβίβασης που έπεσε στο 3% που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε. Μπήκε φόρος υπεραξίας ώστε να φορολογηθεί το πραγματικό έσοδο από την συναλλαγή». Επιπλέον παραδέχθηκε ότι «σε κάθε νέα μορφή νομοθεσίας – μεταρρύθμισης προκύπτουν διάφορα πρακτικά θέματα και ακούγοντας φορείς και κοινωνία η κυβέρνηση έχει πρόθεση να τα διορθώσει». Συνέχισε λέγοντας ότι «κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες η κυβέρνηση θα τις αντιμετωπίσει άμεσα ώστε μαζί με την μείωση φορολογίας μεταβίβασης να αντιμετωπιστούν διάφορες αδικίες που προκύπτουν με φόρο υπεραξίας…  Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι θα φορολογήσουμε γιατί αν φορολογηθεί μόνο η συναλλαγή θα έχουμε και άλλες αδικίες. Για παράδειγμα αν κάποιος αγόρασε ένα ακίνητο έναντι 20 χιλ. ευρώ και το πουλήσει 10 χιλ. ευρώ και εμείς πάμε να τον φορολογήσουμε τότε φορολογούμε την ζημιά του. Γι' αυτό πρέπει να υπολογίζουμε με δίκαιο τρόπο την υπεραξία από την συναλλαγή και γι αυτό θα πάμε σε διαδικαστικές βελτιώσεις».