ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΦΙΑ 2014 & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

                Πέρασαν τελικά τα δύο νομοσχέδια για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων και τους Πλειστηριασμούς α’  κατοικίας από τη Βουλή, παρουσία 293 βουλευτών. Με 152 ψήφους υπέρ ψηφίστηκαν τα άρθρα 7, 8 και 9 για τους πλειστηριασμούς, ενώ τα νομοσχέδια εγκρίθηκαν και στα υπόλοιπα άρθρα, για τα οποία όμως δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία. 

                Οι βελτιώσεις που έγιναν στο τελικό νομοσχέδιο είναι οι εξής:

                Κατόπιν παρεμβάσεως του Υπουργού Οικονομικών, κ. Στουρνάρα, η παράγραφος που αναφέρεται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές μεταβλήθηκε και πλέον «για οποιοδήποτε ποσό χρέους γίνεται ληξιπρόθεσμο, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τόκους και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής», αλλά πλέον «πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής δεν επιβάλλεται στις περιπτώσεις των οφειλών, οι οποίες προέρχονται από επιβολή προστίμων σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη της κείμενης νομοθεσίας». Επιπλέον, όσον αφορά τις προθεσμίες καταβολής, θεσπίστηκε ότι «προκειμένου περί δημοσίων εσόδων, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013), πλην των τελωνειακών, το χρονικό διάστημα των δυο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυξάνεται σε έξι (6) μήνες».

                Κατόπιν παρεμβάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη στο νομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς, προβλέπεται πλέον μείωση από 30% σε 20% για τους ελεύθερους επαγγελματίες στην ελάχιστη καταβολή της δόσης του δανείου τους. Επιπλέον αυξάνεται από 15.000 σε 20.000 € το όριο οικογενειακού εισοδήματος για αυτούς που θα έχουν τη δυνατότητα καταβολής δόσης 10% για τις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή τρίτεκνους, πολύτεκνους, άτομα με αναπηρία μεγαλύτερη του 67% καθώς και τα άτομα που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία μεγαλύτερη του 67%.

                Τέλος, ο κ. Στουρνάρας δήλωσε ότι «κανένα πρόστιμο δεν θα υπάρχει για όποιον έχει υπαχθεί σε ρύθμιση» και επισήμανε ότι το επιτόκιο «θα είναι όσο γίνεται χαμηλότερο με απόφαση του υπουργού Οικονομικών».