Οικόπεδο

Αθως

Kωδικός: 1271 Τ.μ.: 730 μ²

Tιμή: 15.000 €

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 1442 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 25.000 €

Οικόπεδο

Μουδανια

Kωδικός: 6380 Τ.μ.: 603 μ²

Tιμή: 30.000 € 28.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Μουδανια

Kωδικός: 5095 Τ.μ.: 417 μ²

Tιμή: 35.000 € 28.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6142 Τ.μ.: 33 μ²

Tιμή: 30.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 6279 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 30.000 €

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 1058 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 35.000 € 30.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 6635 Τ.μ.: 7937 μ²

Tιμή: 30.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5098 Τ.μ.: 78 μ²

Tιμή: 33.000 €

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 2315 Τ.μ.: 300 μ²

Tιμή: 35.000 €

Διαμέρισμα

Πολυγυρος

Kωδικός: 5961 Τ.μ.: 105 μ²

Tιμή: 36.000 €

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 1301 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 40.000 € 36.000 €

Αγροτεμάχιο

Μουδανια

Kωδικός: 3185 Τ.μ.: 5576 μ²

Tιμή: 38.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1171 Τ.μ.: 7000 μ²

Tιμή: 45.000 € 39.000 €

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 2355 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 48.000 € 40.000 €

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 1259 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 45.000 € 40.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Μουδανια

Kωδικός: 4862 Τ.μ.: 375 μ²

Tιμή: 65.000 € 40.000 €

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 6020 Τ.μ.: 750 μ²

Tιμή: 40.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1955 Τ.μ.: 6000 μ²

Tιμή: 40.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Μουδανια

Kωδικός: 5509 Τ.μ.: 14322 μ²

Tιμή: 41.000 € 40.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 2326 Τ.μ.: 870 μ²

Tιμή: 50.000 € 40.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 6065 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 40.000 €

Οικόπεδο

Αθως

Kωδικός: 4436 Τ.μ.: 557 μ²

Tιμή: 40.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Μουδανια

Kωδικός: 5157 Τ.μ.: 300 μ²

Tιμή: 40.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Μουδανια

Kωδικός: 5715 Τ.μ.: 223 μ²

Tιμή: 40.000 €

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 74 Τ.μ.: 1033 μ²

Tιμή: 50.000 € 45.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5622 Τ.μ.: 826 μ²

Tιμή: 45.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 5176 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 45.000 €

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 5906 Τ.μ.: 148 μ²

Tιμή: 50.000 € 45.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 4341 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 60.000 € 45.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5680 Τ.μ.: 4020 μ²

Tιμή: 45.000 €

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 2466 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 56.000 € 45.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1426 Τ.μ.: 5100 μ²

Tιμή: 55.000 € 45.000 €

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 2004 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 45.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6511 Τ.μ.: 45 μ²

Tιμή: 45.500 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5921 Τ.μ.: 5100 μ²

Tιμή: 47.000 €

Οικόπεδο

Πολυγυρος

Kωδικός: 3244 Τ.μ.: 256 μ²

Tιμή: 59.000 € 49.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 6220 Τ.μ.: 3380 μ²

Tιμή: 55.000 € 49.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4888 Τ.μ.: 56 μ²

Tιμή: 54.000 € 49.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1865 Τ.μ.: 6600 μ²

Tιμή: 60.000 € 50.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5641 Τ.μ.: 354 μ²

Tιμή: 50.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 6064 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 50.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 5430 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 50.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Μουδανια

Kωδικός: 2181 Τ.μ.: 1000 μ²

Tιμή: 58.000 € 50.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6297 Τ.μ.: 32 μ²

Tιμή: 50.000 €

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 5973 Τ.μ.: 550 μ²

Tιμή: 55.000 € 50.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 5391 Τ.μ.: 276 μ²

Tιμή: 65.000 € 50.000 €

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 2511 Τ.μ.: 4100 μ²

Tιμή: 60.000 € 50.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 6199 Τ.μ.: 30 μ²

Tιμή: 50.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 67 Τ.μ.: 40 μ²

Tιμή: 53.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Μουδανια

Kωδικός: 6300 Τ.μ.: 50 μ²

Tιμή: 53.000 €

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 1678 Τ.μ.: 526 μ²

Tιμή: 65.000 € 55.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 4938 Τ.μ.: 9914 μ²

Tιμή: 55.000 €

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 4366 Τ.μ.: 4500 μ²

Tιμή: 70.000 € 55.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5373 Τ.μ.: 4084 μ²

Tιμή: 55.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 6177 Τ.μ.: 56 μ²

Tιμή: 56.000 € 55.000 €

Μονοκατοικία

Αθως

Kωδικός: 2529 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 55.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5681 Τ.μ.: 3000 μ²

Tιμή: 55.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1710 Τ.μ.: 6500 μ²

Tιμή: 60.000 € 55.000 €

Διαμέρισμα

Αθως

Kωδικός: 605 Τ.μ.: 48 μ²

Tιμή: 60.000 € 55.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 2655 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 70.000 € 55.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Μουδανια

Kωδικός: 4503 Τ.μ.: 70 μ²

Tιμή: 55.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5640 Τ.μ.: 398 μ²

Tιμή: 55.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 4410 Τ.μ.: 10000 μ²

Tιμή: 70.000 € 55.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Μουδανια

Kωδικός: 5660 Τ.μ.: 7500 μ²

Tιμή: 55.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 4629 Τ.μ.: 7532 μ²

Tιμή: 70.000 € 55.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6572 Τ.μ.: 32 μ²

Tιμή: 55.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 3618 Τ.μ.: 30 μ²

Tιμή: 65.000 € 56.000 €

Διαμέρισμα

Μουδανια

Kωδικός: 6775 Τ.μ.: 50 μ²

Tιμή: 56.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 6200 Τ.μ.: 37 μ²

Tιμή: 59.000 €

Διαμέρισμα

Μουδανια

Kωδικός: 6571 Τ.μ.: 50 μ²

Tιμή: 59.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 5233 Τ.μ.: 937 μ²

Tιμή: 60.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 4340 Τ.μ.: 5500 μ²

Tιμή: 120.000 € 60.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6272 Τ.μ.: 60 μ²

Tιμή: 60.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 6202 Τ.μ.: 38 μ²

Tιμή: 60.000 €

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 3303 Τ.μ.: 1800 μ²

Tιμή: 65.000 € 60.000 €

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 4420 Τ.μ.: 2583 μ²

Tιμή: 75.000 € 60.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1694 Τ.μ.: 4900 μ²

Tιμή: 70.000 € 60.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 84 Τ.μ.: 55 μ²

Tιμή: 65.000 € 60.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4937 Τ.μ.: 56 μ²

Tιμή: 60.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 4866 Τ.μ.: 11300 μ²

Tιμή: 60.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 5370 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 67.000 € 60.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5264 Τ.μ.: 5250 μ²

Tιμή: 60.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1200 Τ.μ.: 55 μ²

Tιμή: 65.000 € 60.000 €

Αγροτεμάχιο

Πολυγυρος

Kωδικός: 6036 Τ.μ.: 10000 μ²

Tιμή: 60.000 €

Οικόπεδο

Πολυγυρος

Kωδικός: 1864 Τ.μ.: 1338 μ²

Tιμή: 90.000 € 60.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5603 Τ.μ.: 4000 μ²

Tιμή: 60.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Αθως

Kωδικός: 4989 Τ.μ.: 350 μ²

Tιμή: 65.000 € 60.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 3517 Τ.μ.: 5000 μ²

Tιμή: 100.000 € 60.000 €

Μονοκατοικία

Αθως

Kωδικός: 2172 Τ.μ.: 50 μ²

Tιμή: 60.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 6204 Τ.μ.: 35 μ²

Tιμή: 62.000 €

Διαμέρισμα

Μουδανια

Kωδικός: 6221 Τ.μ.: 50 μ²

Tιμή: 67.000 € 62.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1286 Τ.μ.: 45 μ²

Tιμή: 65.000 € 62.000 €

Οικόπεδο

Αθως

Kωδικός: 1748 Τ.μ.: 266 μ²

Tιμή: 100.000 € 65.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 6053 Τ.μ.: 54 μ²

Tιμή: 65.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 6050 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 65.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 2528 Τ.μ.: 2000 μ²

Tιμή: 110.000 € 65.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 1883 Τ.μ.: 75 μ²

Tιμή: 70.000 € 65.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Αθως

Kωδικός: 601 Τ.μ.: 60 μ²

Tιμή: 70.000 € 65.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6341 Τ.μ.: 58 μ²

Tιμή: 65.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 573 Τ.μ.: 1100 μ²

Tιμή: 70.000 € 65.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Πολυγυρος

Kωδικός: 5821 Τ.μ.: 916 μ²

Tιμή: 65.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 6203 Τ.μ.: 38 μ²

Tιμή: 66.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 2523 Τ.μ.: 4020 μ²

Tιμή: 76.000 € 67.000 €

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 6262 Τ.μ.: 458 μ²

Tιμή: 68.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4667 Τ.μ.: 52 μ²

Tιμή: 68.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 1720 Τ.μ.: 302 μ²

Tιμή: 80.000 € 68.000 €

Μονοκατοικία

Μουδανια

Kωδικός: 6651 Τ.μ.: 75 μ²

Tιμή: 68.000 €

Μονοκατοικία

Αθως

Kωδικός: 5885 Τ.μ.: 240 μ²

Tιμή: 69.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 4431 Τ.μ.: 700 μ²

Tιμή: 75.000 € 69.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 6313 Τ.μ.: 4200 μ²

Tιμή: 70.000 €

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1295 Τ.μ.: 605 μ²

Tιμή: 100.000 € 70.000 €

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 1496 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 70.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 6462 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 75.000 € 70.000 €

Μονοκατοικία

Αθως

Kωδικός: 2309 Τ.μ.: 50 μ²

Tιμή: 80.000 € 70.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 4695 Τ.μ.: 4761 μ²

Tιμή: 125.000 € 70.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 80 Τ.μ.: 71 μ²

Tιμή: 79.000 € 70.000 €

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1603 Τ.μ.: 225 μ²

Tιμή: 70.000 €

Οικόπεδο

Πολυγυρος

Kωδικός: 3398 Τ.μ.: 1096 μ²

Tιμή: 70.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 2343 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 76.000 € 70.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Μουδανια

Kωδικός: 6286 Τ.μ.: 8750 μ²

Tιμή: 70.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 2016 Τ.μ.: 57 μ²

Tιμή: 70.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5462 Τ.μ.: 8100 μ²

Tιμή: 72.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Μουδανια

Kωδικός: 5800 Τ.μ.: 45 μ²

Tιμή: 73.000 €

Μονοκατοικία

Αθως

Kωδικός: 6375 Τ.μ.: 222 μ²

Tιμή: 82.000 € 75.000 €

Μονοκατοικία

Μουδανια

Kωδικός: 6325 Τ.μ.: 55 μ²

Tιμή: 100.000 € 75.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Πολυγυρος

Kωδικός: 3253 Τ.μ.: 2600 μ²

Tιμή: 125.000 € 75.000 €

Μονοκατοικία

Μουδανια

Kωδικός: 6011 Τ.μ.: 144 μ²

Tιμή: 75.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 6222 Τ.μ.: 55 μ²

Tιμή: 75.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 4599 Τ.μ.: 4850 μ²

Tιμή: 90.000 € 75.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 4871 Τ.μ.: 4062 μ²

Tιμή: 75.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 5382 Τ.μ.: 244 μ²

Tιμή: 85.000 € 75.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6012 Τ.μ.: 60 μ²

Tιμή: 75.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 5624 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 75.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Μουδανια

Kωδικός: 5860 Τ.μ.: 68 μ²

Tιμή: 82.000 € 75.000 €

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 1651 Τ.μ.: 341 μ²

Tιμή: 75.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5696 Τ.μ.: 40 μ²

Tιμή: 76.000 €

Οικόπεδο

Μουδανια

Kωδικός: 6382 Τ.μ.: 1811 μ²

Tιμή: 78.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Πολυγυρος

Kωδικός: 3405 Τ.μ.: 95 μ²

Tιμή: 78.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 3273 Τ.μ.: 65 μ²

Tιμή: 79.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Μουδανια

Kωδικός: 4897 Τ.μ.: 80 μ²

Tιμή: 79.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 3268 Τ.μ.: 3750 μ²

Tιμή: 80.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1977 Τ.μ.: 1300 μ²

Tιμή: 90.000 € 80.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 5112 Τ.μ.: 6880 μ²

Tιμή: 80.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 5810 Τ.μ.: 40 μ²

Tιμή: 80.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 3329 Τ.μ.: 860 μ²

Tιμή: 90.000 € 80.000 €

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 1431 Τ.μ.: 4500 μ²

Tιμή: 80.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 6038 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 90.000 € 80.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 6019 Τ.μ.: 5000 μ²

Tιμή: 80.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1910 Τ.μ.: 4000 μ²

Tιμή: 120.000 € 80.000 €

Αγροτεμάχιο

Μουδανια

Kωδικός: 2610 Τ.μ.: 4495 μ²

Tιμή: 80.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 6256 Τ.μ.: 79 μ²

Tιμή: 90.000 € 80.000 €

Μονοκατοικία

Αθως

Kωδικός: 6584 Τ.μ.: 135 μ²

Tιμή: 80.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 4476 Τ.μ.: 4200 μ²

Tιμή: 98.000 € 80.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 2191 Τ.μ.: 87 μ²

Tιμή: 155.000 € 80.000 €

Μονοκατοικία

Αθως

Kωδικός: 3307 Τ.μ.: 132 μ²

Tιμή: 95.000 € 80.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 5477 Τ.μ.: 7750 μ²

Tιμή: 100.000 € 80.000 €

Μονοκατοικία

Πολυγυρος

Kωδικός: 5987 Τ.μ.: 50 μ²

Tιμή: 80.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1799 Τ.μ.: 1943 μ²

Tιμή: 100.000 € 80.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 143 Τ.μ.: 65 μ²

Tιμή: 80.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5667 Τ.μ.: 60 μ²

Tιμή: 80.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 2271 Τ.μ.: 60 μ²

Tιμή: 80.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5377 Τ.μ.: 55 μ²

Tιμή: 82.000 € 80.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 6429 Τ.μ.: 2025 μ²

Tιμή: 80.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5173 Τ.μ.: 1674 μ²

Tιμή: 80.000 € 80.000 €

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1497 Τ.μ.: 900 μ²

Tιμή: 85.000 € 80.000 €

Διαμέρισμα

Αθως

Kωδικός: 606 Τ.μ.: 50 μ²

Tιμή: 100.000 € 80.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5797 Τ.μ.: 40 μ²

Tιμή: 80.000 €

Μονοκατοικία

Αθως

Kωδικός: 1284 Τ.μ.: 65 μ²

Tιμή: 80.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 6201 Τ.μ.: 55 μ²

Tιμή: 85.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Αθως

Kωδικός: 4874 Τ.μ.: 70 μ²

Tιμή: 90.000 € 85.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5333 Τ.μ.: 4800 μ²

Tιμή: 85.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 4423 Τ.μ.: 60 μ²

Tιμή: 92.000 € 85.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 3154 Τ.μ.: 40 μ²

Tιμή: 90.000 € 85.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 3234 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 95.000 € 85.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1743 Τ.μ.: 50 μ²

Tιμή: 85.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 86 Τ.μ.: 70 μ²

Tιμή: 130.000 € 85.000 €

Οικόπεδο

Αθως

Kωδικός: 1946 Τ.μ.: 310 μ²

Tιμή: 100.000 € 85.000 €

Διαμέρισμα

Αθως

Kωδικός: 607 Τ.μ.: 50 μ²

Tιμή: 110.000 € 85.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 3233 Τ.μ.: 145 μ²

Tιμή: 130.000 € 88.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5319 Τ.μ.: 50 μ²

Tιμή: 110.000 € 90.000 €

Μεζονέτα

Μουδανια

Kωδικός: 6613 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 90.000 €

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1866 Τ.μ.: 660 μ²

Tιμή: 100.000 € 90.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 5689 Τ.μ.: 60 μ²

Tιμή: 90.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4460 Τ.μ.: 45 μ²

Tιμή: 94.000 € 90.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Μουδανια

Kωδικός: 6342 Τ.μ.: 7225 μ²

Tιμή: 90.000 €

Μεζονέτα

Αθως

Kωδικός: 598 Τ.μ.: 80 μ²

Tιμή: 120.000 € 90.000 €

Μεζονέτα

Αθως

Kωδικός: 599 Τ.μ.: 80 μ²

Tιμή: 110.000 € 90.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1956 Τ.μ.: 10000 μ²

Tιμή: 90.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Αθως

Kωδικός: 4901 Τ.μ.: 80 μ²

Tιμή: 110.000 € 90.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5710 Τ.μ.: 66 μ²

Tιμή: 100.000 € 90.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1262 Τ.μ.: 91 μ²

Tιμή: 90.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 139 Τ.μ.: 72 μ²

Tιμή: 95.000 € 90.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 1437 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 110.000 € 90.000 €

Διαμέρισμα

Μουδανια

Kωδικός: 6710 Τ.μ.: 62 μ²

Tιμή: 90.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5958 Τ.μ.: 5000 μ²

Tιμή: 100.000 € 90.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 6769 Τ.μ.: 50 μ²

Tιμή: 90.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 1987 Τ.μ.: 4200 μ²

Tιμή: 100.000 € 90.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 6340 Τ.μ.: 78 μ²

Tιμή: 90.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 6230 Τ.μ.: 56 μ²

Tιμή: 90.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 4523 Τ.μ.: 43 μ²

Tιμή: 100.000 € 90.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Πολυγυρος

Kωδικός: 3406 Τ.μ.: 95 μ²

Tιμή: 115.000 € 90.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6261 Τ.μ.: 65 μ²

Tιμή: 90.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 5587 Τ.μ.: 396 μ²

Tιμή: 90.000 €

Μεζονέτα

Μουδανια

Kωδικός: 6814 Τ.μ.: 75 μ²

Tιμή: 95.000 €

Μονοκατοικία

Μουδανια

Kωδικός: 6145 Τ.μ.: 67 μ²

Tιμή: 110.000 € 95.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5804 Τ.μ.: 70 μ²

Tιμή: 120.000 € 95.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 6409 Τ.μ.: 64 μ²

Tιμή: 95.000 €

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 1379 Τ.μ.: 4020 μ²

Tιμή: 105.000 € 95.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6420 Τ.μ.: 55 μ²

Tιμή: 100.000 € 95.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 4999 Τ.μ.: 45 μ²

Tιμή: 95.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5919 Τ.μ.: 97 μ²

Tιμή: 97.000 €

Μονοκατοικία

Αθως

Kωδικός: 6031 Τ.μ.: 230 μ²

Tιμή: 99.000 €

Διαμέρισμα

Πολυγυρος

Kωδικός: 6263 Τ.μ.: 107 μ²

Tιμή: 99.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 6310 Τ.μ.: 12000 μ²

Tιμή: 100.000 €

Οικόπεδο

Αθως

Kωδικός: 2196 Τ.μ.: 1000 μ²

Tιμή: 100.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 5590 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 110.000 € 100.000 €

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 3128 Τ.μ.: 1150 μ²

Tιμή: 100.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 3543 Τ.μ.: 8665 μ²

Tιμή: 120.000 € 100.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1292 Τ.μ.: 4000 μ²

Tιμή: 100.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 4511 Τ.μ.: 68 μ²

Tιμή: 100.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 3549 Τ.μ.: 5800 μ²

Tιμή: 110.000 € 100.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Αθως

Kωδικός: 5136 Τ.μ.: 320 μ²

Tιμή: 100.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 1134 Τ.μ.: 76 μ²

Tιμή: 115.000 € 100.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 1435 Τ.μ.: 68 μ²

Tιμή: 120.000 € 100.000 €

Οικόπεδο

Αθως

Kωδικός: 6351 Τ.μ.: 380 μ²

Tιμή: 100.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 2035 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 120.000 € 100.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 5279 Τ.μ.: 4437 μ²

Tιμή: 100.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1929 Τ.μ.: 73 μ²

Tιμή: 105.000 € 100.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 5765 Τ.μ.: 98 μ²

Tιμή: 120.000 € 100.000 €

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 3266 Τ.μ.: 4000 μ²

Tιμή: 100.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 613 Τ.μ.: 5155 μ²

Tιμή: 120.000 € 100.000 €

Οικόπεδο

Μουδανια

Kωδικός: 1915 Τ.μ.: 310 μ²

Tιμή: 120.000 € 100.000 €

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1630 Τ.μ.: 495 μ²

Tιμή: 115.000 € 105.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 3758 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 110.000 € 105.000 €

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 2293 Τ.μ.: 5500 μ²

Tιμή: 150.000 € 105.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5723 Τ.μ.: 110 μ²

Tιμή: 105.000 € 105.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5658 Τ.μ.: 110 μ²

Tιμή: 115.000 € 105.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5452 Τ.μ.: 85 μ²

Tιμή: 105.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5857 Τ.μ.: 64 μ²

Tιμή: 105.000 €

Διαμέρισμα

Αθως

Kωδικός: 1949 Τ.μ.: 70 μ²

Tιμή: 105.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 5787 Τ.μ.: 3675 μ²

Tιμή: 145.000 € 105.000 €

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 1679 Τ.μ.: 3250 μ²

Tιμή: 120.000 € 105.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 4504 Τ.μ.: 240 μ²

Tιμή: 110.000 € 105.000 €

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1430 Τ.μ.: 1240 μ²

Tιμή: 105.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6107 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 105.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6670 Τ.μ.: 155 μ²

Tιμή: 115.000 € 108.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 3339 Τ.μ.: 80 μ²

Tιμή: 108.000 €

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 742 Τ.μ.: 6857 μ²

Tιμή: 130.000 € 110.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4149 Τ.μ.: 82 μ²

Tιμή: 110.000 €

Μονοκατοικία

Αθως

Kωδικός: 5943 Τ.μ.: 95 μ²

Tιμή: 110.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 6270 Τ.μ.: 1260 μ²

Tιμή: 110.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1740 Τ.μ.: 5000 μ²

Tιμή: 130.000 € 110.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6229 Τ.μ.: 85 μ²

Tιμή: 110.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 5664 Τ.μ.: 77 μ²

Tιμή: 110.000 €

Διαμέρισμα

Αθως

Kωδικός: 768 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 110.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1775 Τ.μ.: 4700 μ²

Tιμή: 110.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 1282 Τ.μ.: 70 μ²

Tιμή: 110.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 4393 Τ.μ.: 11558 μ²

Tιμή: 165.000 € 110.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1031 Τ.μ.: 75 μ²

Tιμή: 115.000 € 110.000 €

Μεζονέτα

Αθως

Kωδικός: 600 Τ.μ.: 140 μ²

Tιμή: 130.000 € 110.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 3113 Τ.μ.: 600 μ²

Tιμή: 130.000 € 110.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 561 Τ.μ.: 64 μ²

Tιμή: 110.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6475 Τ.μ.: 70 μ²

Tιμή: 110.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 3249 Τ.μ.: 4200 μ²

Tιμή: 110.000 €

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 6828 Τ.μ.: 213 μ²

Tιμή: 110.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 4524 Τ.μ.: 546 μ²

Tιμή: 130.000 € 110.000 €

Μεζονέτα

Αθως

Kωδικός: 3243 Τ.μ.: 70 μ²

Tιμή: 115.000 € 110.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5650 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 110.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 3506 Τ.μ.: 7890 μ²

Tιμή: 125.000 € 110.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 6205 Τ.μ.: 65 μ²

Tιμή: 112.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1552 Τ.μ.: 5312 μ²

Tιμή: 130.000 € 115.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 4850 Τ.μ.: 1497 μ²

Tιμή: 115.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5304 Τ.μ.: 110 μ²

Tιμή: 115.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1032 Τ.μ.: 75 μ²

Tιμή: 125.000 € 115.000 €

Μονοκατοικία

Πολυγυρος

Kωδικός: 1912 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 115.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6714 Τ.μ.: 48 μ²

Tιμή: 115.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5827 Τ.μ.: 64 μ²

Tιμή: 115.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 71 Τ.μ.: 2225 μ²

Tιμή: 140.000 € 115.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6655 Τ.μ.: 165 μ²

Tιμή: 118.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 2269 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 130.000 € 120.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 3206 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 130.000 € 120.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1631 Τ.μ.: 7400 μ²

Tιμή: 130.000 € 120.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1163 Τ.μ.: 4150 μ²

Tιμή: 135.000 € 120.000 €

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 2588 Τ.μ.: 6662 μ²

Tιμή: 130.000 € 120.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 5613 Τ.μ.: 180 μ²

Tιμή: 120.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1644 Τ.μ.: 4000 μ²

Tιμή: 120.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Αθως

Kωδικός: 5454 Τ.μ.: 67 μ²

Tιμή: 120.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 6737 Τ.μ.: 6000 μ²

Tιμή: 190.000 € 120.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5209 Τ.μ.: 568 μ²

Tιμή: 150.000 € 120.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6252 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 120.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6314 Τ.μ.: 70 μ²

Tιμή: 120.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Αθως

Kωδικός: 5180 Τ.μ.: 225 μ²

Tιμή: 120.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 3197 Τ.μ.: 2700 μ²

Tιμή: 120.000 €

Οικόπεδο

Πολυγυρος

Kωδικός: 3292 Τ.μ.: 1340 μ²

Tιμή: 120.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Αθως

Kωδικός: 5206 Τ.μ.: 1354 μ²

Tιμή: 140.000 € 120.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1298 Τ.μ.: 4450 μ²

Tιμή: 135.000 € 120.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 6622 Τ.μ.: 71 μ²

Tιμή: 130.000 € 120.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Μουδανια

Kωδικός: 6713 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 120.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5856 Τ.μ.: 70 μ²

Tιμή: 125.000 € 120.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6506 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 120.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6074 Τ.μ.: 76 μ²

Tιμή: 140.000 € 120.000 €

Οικόπεδο

Αθως

Kωδικός: 4690 Τ.μ.: 700 μ²

Tιμή: 120.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 1205 Τ.μ.: 43 μ²

Tιμή: 120.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6033 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 130.000 € 120.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 5523 Τ.μ.: 1054 μ²

Tιμή: 120.000 €

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 1252 Τ.μ.: 1800 μ²

Tιμή: 120.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 4505 Τ.μ.: 6590 μ²

Tιμή: 190.000 € 120.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 1652 Τ.μ.: 487 μ²

Tιμή: 120.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 6367 Τ.μ.: 9000 μ²

Tιμή: 120.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5083 Τ.μ.: 82 μ²

Tιμή: 140.000 € 120.000 €

Οικόπεδο

Μουδανια

Kωδικός: 6197 Τ.μ.: 425 μ²

Tιμή: 123.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 5558 Τ.μ.: 4230 μ²

Tιμή: 125.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 3604 Τ.μ.: 9000 μ²

Tιμή: 185.000 € 125.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6268 Τ.μ.: 125 μ²

Tιμή: 125.000 €

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 1634 Τ.μ.: 2792 μ²

Tιμή: 125.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 5910 Τ.μ.: 3475 μ²

Tιμή: 125.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 1278 Τ.μ.: 7200 μ²

Tιμή: 165.000 € 125.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 6442 Τ.μ.: 42 μ²

Tιμή: 125.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 567 Τ.μ.: 12500 μ²

Tιμή: 150.000 € 125.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 757 Τ.μ.: 60 μ²

Tιμή: 140.000 € 125.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5348 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 125.000 €

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 1482 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 170.000 € 125.000 €

Αγροτεμάχιο

Μουδανια

Kωδικός: 5940 Τ.μ.: 7308 μ²

Tιμή: 125.000 €

Διαμέρισμα

Μουδανια

Kωδικός: 5728 Τ.μ.: 79 μ²

Tιμή: 126.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6269 Τ.μ.: 111 μ²

Tιμή: 130.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Αθως

Kωδικός: 1363 Τ.μ.: 86 μ²

Tιμή: 140.000 € 130.000 €

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 2524 Τ.μ.: 1500 μ²

Tιμή: 130.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 662 Τ.μ.: 97 μ²

Tιμή: 135.000 € 130.000 €

Διαμέρισμα

Μουδανια

Kωδικός: 1264 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 135.000 € 130.000 €

Μεζονέτα

Αθως

Kωδικός: 5966 Τ.μ.: 95 μ²

Tιμή: 130.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5305 Τ.μ.: 115 μ²

Tιμή: 135.000 € 130.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1517 Τ.μ.: 70 μ²

Tιμή: 135.000 € 130.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1307 Τ.μ.: 300 μ²

Tιμή: 140.000 € 130.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 3489 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 140.000 € 130.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4585 Τ.μ.: 96 μ²

Tιμή: 150.000 € 130.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5855 Τ.μ.: 70 μ²

Tιμή: 135.000 € 130.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 3617 Τ.μ.: 75 μ²

Tιμή: 140.000 € 130.000 €

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 3212 Τ.μ.: 9800 μ²

Tιμή: 160.000 € 130.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 5585 Τ.μ.: 670 μ²

Tιμή: 130.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 6265 Τ.μ.: 173 μ²

Tιμή: 130.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6125 Τ.μ.: 50 μ²

Tιμή: 130.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 3652 Τ.μ.: 72 μ²

Tιμή: 180.000 € 130.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 495 Τ.μ.: 85 μ²

Tιμή: 130.000 € 130.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 4586 Τ.μ.: 85 μ²

Tιμή: 130.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5482 Τ.μ.: 68 μ²

Tιμή: 130.000 € 130.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Αθως

Kωδικός: 1685 Τ.μ.: 240 μ²

Tιμή: 150.000 € 130.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 4416 Τ.μ.: 1300 μ²

Tιμή: 135.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 6305 Τ.μ.: 4433 μ²

Tιμή: 135.000 €

Μεζονέτα

Αθως

Kωδικός: 6421 Τ.μ.: 74 μ²

Tιμή: 150.000 € 135.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 1133 Τ.μ.: 105 μ²

Tιμή: 165.000 € 135.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6407 Τ.μ.: 83 μ²

Tιμή: 135.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1771 Τ.μ.: 65 μ²

Tιμή: 135.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 697 Τ.μ.: 112 μ²

Tιμή: 135.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 4827 Τ.μ.: 105 μ²

Tιμή: 140.000 € 135.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 1961 Τ.μ.: 228 μ²

Tιμή: 135.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 2349 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 135.000 €

PRO PHOTOS

Βίλα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4894 Τ.μ.: 80 μ²

Tιμή: 140.000 € 139.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 2350 Τ.μ.: 4100 μ²

Tιμή: 170.000 € 140.000 €

Μονοκατοικία

Πολυγυρος

Kωδικός: 6372 Τ.μ.: 195 μ²

Tιμή: 140.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 576 Τ.μ.: 15314 μ²

Tιμή: 150.000 € 140.000 €

Μεζονέτα

Αθως

Kωδικός: 2798 Τ.μ.: 170 μ²

Tιμή: 140.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 578 Τ.μ.: 5700 μ²

Tιμή: 180.000 € 140.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5854 Τ.μ.: 70 μ²

Tιμή: 140.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 2424 Τ.μ.: 20000 μ²

Tιμή: 220.000 € 140.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5995 Τ.μ.: 75 μ²

Tιμή: 140.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 6232 Τ.μ.: 75 μ²

Tιμή: 140.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 4500 Τ.μ.: 3105 μ²

Tιμή: 170.000 € 140.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 583 Τ.μ.: 10000 μ²

Tιμή: 150.000 € 140.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Μουδανια

Kωδικός: 5849 Τ.μ.: 92 μ²

Tιμή: 140.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 6302 Τ.μ.: 1560 μ²

Tιμή: 140.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 2184 Τ.μ.: 80 μ²

Tιμή: 140.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 1409 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 140.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 2248 Τ.μ.: 65 μ²

Tιμή: 160.000 € 142.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 689 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 160.000 € 145.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 664 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 145.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 6418 Τ.μ.: 80 μ²

Tιμή: 150.000 € 145.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Μουδανια

Kωδικός: 6255 Τ.μ.: 80 μ²

Tιμή: 145.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 688 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 160.000 € 145.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 2193 Τ.μ.: 4500 μ²

Tιμή: 148.000 € 148.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 1132 Τ.μ.: 86 μ²

Tιμή: 150.000 € 148.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6288 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 155.000 € 149.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Αθως

Kωδικός: 5306 Τ.μ.: 60 μ²

Tιμή: 150.000 € 150.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5367 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 150.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 3364 Τ.μ.: 6000 μ²

Tιμή: 150.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 6106 Τ.μ.: 140 μ²

Tιμή: 150.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 6347 Τ.μ.: 4000 μ²

Tιμή: 150.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1555 Τ.μ.: 507 μ²

Tιμή: 200.000 € 150.000 €

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 746 Τ.μ.: 5480 μ²

Tιμή: 210.000 € 150.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6647 Τ.μ.: 85 μ²

Tιμή: 150.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 3470 Τ.μ.: 7800 μ²

Tιμή: 150.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 6094 Τ.μ.: 4078 μ²

Tιμή: 150.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6793 Τ.μ.: 87 μ²

Tιμή: 150.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4659 Τ.μ.: 396 μ²

Tιμή: 150.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1458 Τ.μ.: 2425 μ²

Tιμή: 160.000 € 150.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1645 Τ.μ.: 6000 μ²

Tιμή: 150.000 €

Αγροτεμάχιο

Μουδανια

Kωδικός: 3507 Τ.μ.: 10000 μ²

Tιμή: 200.000 € 150.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5880 Τ.μ.: 85 μ²

Tιμή: 150.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5599 Τ.μ.: 880 μ²

Tιμή: 150.000 €

Αγροτεμάχιο

Πολυγυρος

Kωδικός: 1505 Τ.μ.: 4718 μ²

Tιμή: 180.000 € 150.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 3508 Τ.μ.: 4505 μ²

Tιμή: 150.000 € 150.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 6043 Τ.μ.: 19062 μ²

Tιμή: 150.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1655 Τ.μ.: 22738 μ²

Tιμή: 150.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4405 Τ.μ.: 75 μ²

Tιμή: 160.000 € 150.000 €

Διαμέρισμα

Μουδανια

Kωδικός: 6533 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 150.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1039 Τ.μ.: 110 μ²

Tιμή: 150.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 6160 Τ.μ.: 4000 μ²

Tιμή: 150.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6599 Τ.μ.: 80 μ²

Tιμή: 185.000 € 150.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4766 Τ.μ.: 72 μ²

Tιμή: 180.000 € 150.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5714 Τ.μ.: 18780 μ²

Tιμή: 185.000 € 150.000 €

Οικόπεδο

Μουδανια

Kωδικός: 2296 Τ.μ.: 435 μ²

Tιμή: 180.000 € 150.000 €

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 3127 Τ.μ.: 1850 μ²

Tιμή: 150.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 2510 Τ.μ.: 8000 μ²

Tιμή: 160.000 € 155.000 €

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 3302 Τ.μ.: 4500 μ²

Tιμή: 300.000 € 155.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 4443 Τ.μ.: 105 μ²

Tιμή: 155.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5824 Τ.μ.: 55 μ²

Tιμή: 155.000 €

PRO AERIAL VIDEO

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 2656 Τ.μ.: 5085 μ²

Tιμή: 190.000 € 158.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 185 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 195.000 € 160.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6578 Τ.μ.: 110 μ²

Tιμή: 160.000 €

Οικόπεδο

Πολυγυρος

Kωδικός: 5933 Τ.μ.: 2646 μ²

Tιμή: 160.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 5872 Τ.μ.: 126 μ²

Tιμή: 160.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 5929 Τ.μ.: 50 μ²

Tιμή: 160.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5917 Τ.μ.: 8400 μ²

Tιμή: 190.000 € 160.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 580 Τ.μ.: 5324 μ²

Tιμή: 200.000 € 160.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 696 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 160.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5903 Τ.μ.: 6667 μ²

Tιμή: 160.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 4933 Τ.μ.: 4300 μ²

Tιμή: 170.000 € 160.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5752 Τ.μ.: 84 μ²

Tιμή: 160.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 2245 Τ.μ.: 6000 μ²

Tιμή: 260.000 € 160.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5375 Τ.μ.: 5274 μ²

Tιμή: 160.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 4402 Τ.μ.: 4000 μ²

Tιμή: 160.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 2249 Τ.μ.: 85 μ²

Tιμή: 165.000 € 160.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Μουδανια

Kωδικός: 5591 Τ.μ.: 325 μ²

Tιμή: 160.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 5380 Τ.μ.: 70 μ²

Tιμή: 160.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 817 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 160.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5938 Τ.μ.: 57 μ²

Tιμή: 160.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 6646 Τ.μ.: 160 μ²

Tιμή: 160.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 496 Τ.μ.: 1000 μ²

Tιμή: 160.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 2126 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 170.000 € 160.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4861 Τ.μ.: 140 μ²

Tιμή: 200.000 € 165.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6233 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 165.000 €

Μονοκατοικία

Πολυγυρος

Kωδικός: 1317 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 170.000 € 165.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Μουδανια

Kωδικός: 6381 Τ.μ.: 4868 μ²

Tιμή: 165.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 3422 Τ.μ.: 5300 μ²

Tιμή: 165.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4369 Τ.μ.: 80 μ²

Tιμή: 180.000 € 165.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 153 Τ.μ.: 132 μ²

Tιμή: 165.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 6001 Τ.μ.: 134 μ²

Tιμή: 165.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 6443 Τ.μ.: 75 μ²

Tιμή: 165.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 2639 Τ.μ.: 75 μ²

Tιμή: 168.000 € 166.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5789 Τ.μ.: 85 μ²

Tιμή: 167.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 6346 Τ.μ.: 11300 μ²

Tιμή: 170.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 610 Τ.μ.: 4465 μ²

Tιμή: 200.000 € 170.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 3129 Τ.μ.: 16000 μ²

Tιμή: 170.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 2123 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 200.000 € 170.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5994 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 170.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 6378 Τ.μ.: 8000 μ²

Tιμή: 170.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6764 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 170.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5085 Τ.μ.: 5000 μ²

Tιμή: 185.000 € 170.000 €

Μεζονέτα

Αθως

Kωδικός: 1553 Τ.μ.: 130 μ²

Tιμή: 180.000 € 170.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6811 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 180.000 € 170.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 585 Τ.μ.: 175 μ²

Tιμή: 170.000 € 170.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1385 Τ.μ.: 130 μ²

Tιμή: 180.000 € 170.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1052 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 180.000 € 170.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 766 Τ.μ.: 75 μ²

Tιμή: 170.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 4484 Τ.μ.: 8000 μ²

Tιμή: 175.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6598 Τ.μ.: 80 μ²

Tιμή: 185.000 € 175.000 €

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 560 Τ.μ.: 64 μ²

Tιμή: 179.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 4326 Τ.μ.: 152 μ²

Tιμή: 180.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 1241 Τ.μ.: 75 μ²

Tιμή: 180.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 1493 Τ.μ.: 80 μ²

Tιμή: 180.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 6457 Τ.μ.: 807 μ²

Tιμή: 180.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6175 Τ.μ.: 85 μ²

Tιμή: 180.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 2121 Τ.μ.: 140 μ²

Tιμή: 200.000 € 180.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 6539 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 180.000 €

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 6334 Τ.μ.: 950 μ²

Tιμή: 180.000 €

Μεζονέτα

Μουδανια

Kωδικός: 1269 Τ.μ.: 160 μ²

Tιμή: 190.000 € 180.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 1616 Τ.μ.: 300 μ²

Tιμή: 180.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6697 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 180.000 €

Μεζονέτα

Αθως

Kωδικός: 6361 Τ.μ.: 75 μ²

Tιμή: 180.000 €

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1646 Τ.μ.: 4000 μ²

Tιμή: 180.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 1868 Τ.μ.: 80 μ²

Tιμή: 180.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4988 Τ.μ.: 130 μ²

Tιμή: 200.000 € 180.000 €

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 5652 Τ.μ.: 4099 μ²

Tιμή: 180.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Μουδανια

Kωδικός: 4433 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 180.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6564 Τ.μ.: 88 μ²

Tιμή: 180.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5788 Τ.μ.: 128 μ²

Tιμή: 180.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Μουδανια

Kωδικός: 5234 Τ.μ.: 200 μ²

Tιμή: 180.000 €

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 3560 Τ.μ.: 3800 μ²

Tιμή: 180.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 5683 Τ.μ.: 65 μ²

Tιμή: 185.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1099 Τ.μ.: 140 μ²

Tιμή: 185.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 4345 Τ.μ.: 158 μ²

Tιμή: 185.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Αθως

Kωδικός: 4944 Τ.μ.: 380 μ²

Tιμή: 200.000 € 185.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 62 Τ.μ.: 10000 μ²

Tιμή: 200.000 € 185.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 5586 Τ.μ.: 903 μ²

Tιμή: 185.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4374 Τ.μ.: 65 μ²

Tιμή: 185.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6193 Τ.μ.: 95 μ²

Tιμή: 190.000 €

Μονοκατοικία

Μουδανια

Kωδικός: 3327 Τ.μ.: 205 μ²

Tιμή: 330.000 € 190.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 6207 Τ.μ.: 8000 μ²

Tιμή: 190.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5140 Τ.μ.: 5000 μ²

Tιμή: 190.000 €

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 2464 Τ.μ.: 21600 μ²

Tιμή: 240.000 € 190.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6089 Τ.μ.: 85 μ²

Tιμή: 190.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 2062 Τ.μ.: 103 μ²

Tιμή: 210.000 € 195.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6383 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 230.000 € 195.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6085 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 195.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 828 Τ.μ.: 130 μ²

Tιμή: 210.000 € 195.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 1950 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 195.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 1968 Τ.μ.: 1000 μ²

Tιμή: 250.000 € 195.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Μουδανια

Kωδικός: 3641 Τ.μ.: 187 μ²

Tιμή: 215.000 € 195.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 5490 Τ.μ.: 77 μ²

Tιμή: 195.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 6530 Τ.μ.: 70 μ²

Tιμή: 370.000 € 195.000 €

Μονοκατοικία

Μουδανια

Kωδικός: 6768 Τ.μ.: 98 μ²

Tιμή: 195.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5999 Τ.μ.: 65 μ²

Tιμή: 195.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5276 Τ.μ.: 105 μ²

Tιμή: 195.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 2845 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 200.000 € 195.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 4918 Τ.μ.: 3520 μ²

Tιμή: 200.000 € 199.000 €

Μονοκατοικία

Αθως

Kωδικός: 6013 Τ.μ.: 105 μ²

Tιμή: 220.000 € 199.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 6168 Τ.μ.: 8000 μ²

Tιμή: 240.000 € 200.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5927 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 200.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 1214 Τ.μ.: 1200 μ²

Tιμή: 250.000 € 200.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 6545 Τ.μ.: 4000 μ²

Tιμή: 200.000 €

Μονοκατοικία

Πολυγυρος

Kωδικός: 5904 Τ.μ.: 200 μ²

Tιμή: 250.000 € 200.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 2205 Τ.μ.: 87 μ²

Tιμή: 240.000 € 200.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 1611 Τ.μ.: 200 μ²

Tιμή: 200.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6242 Τ.μ.: 130 μ²

Tιμή: 200.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5620 Τ.μ.: 135 μ²

Tιμή: 200.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 4881 Τ.μ.: 4030 μ²

Tιμή: 200.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 6479 Τ.μ.: 2500 μ²

Tιμή: 200.000 €

Μεζονέτα

Πολυγυρος

Kωδικός: 1267 Τ.μ.: 118 μ²

Tιμή: 250.000 € 200.000 €

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 1619 Τ.μ.: 4050 μ²

Tιμή: 200.000 €

Μονοκατοικία

Μουδανια

Kωδικός: 2050 Τ.μ.: 70 μ²

Tιμή: 200.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 5262 Τ.μ.: 4500 μ²

Tιμή: 200.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 667 Τ.μ.: 128 μ²

Tιμή: 220.000 € 200.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 3337 Τ.μ.: 130 μ²

Tιμή: 220.000 € 200.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 6798 Τ.μ.: 4010 μ²

Tιμή: 200.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5210 Τ.μ.: 1410 μ²

Tιμή: 240.000 € 200.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1957 Τ.μ.: 1850 μ²

Tιμή: 210.000 € 200.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1778 Τ.μ.: 3782 μ²

Tιμή: 240.000 € 200.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6185 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 200.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 1180 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 250.000 € 200.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 4635 Τ.μ.: 4024 μ²

Tιμή: 200.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 2969 Τ.μ.: 240 μ²

Tιμή: 220.000 € 200.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 6494 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 220.000 € 200.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 5105 Τ.μ.: 4200 μ²

Tιμή: 250.000 € 200.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 5223 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 200.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1544 Τ.μ.: 116 μ²

Tιμή: 200.000 € 200.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 5793 Τ.μ.: 148 μ²

Tιμή: 200.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 3362 Τ.μ.: 9000 μ²

Tιμή: 200.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 563 Τ.μ.: 103 μ²

Tιμή: 206.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6143 Τ.μ.: 140 μ²

Tιμή: 250.000 € 210.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 4982 Τ.μ.: 14529 μ²

Tιμή: 210.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1776 Τ.μ.: 4000 μ²

Tιμή: 210.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4834 Τ.μ.: 75 μ²

Tιμή: 210.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 5116 Τ.μ.: 80 μ²

Tιμή: 220.000 € 215.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 4934 Τ.μ.: 400 μ²

Tιμή: 220.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1944 Τ.μ.: 4024 μ²

Tιμή: 250.000 € 220.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 6249 Τ.μ.: 76 μ²

Tιμή: 220.000 €

Μεζονέτα

Μουδανια

Kωδικός: 2334 Τ.μ.: 125 μ²

Tιμή: 230.000 € 220.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 659 Τ.μ.: 8285 μ²

Tιμή: 240.000 € 220.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 1602 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 250.000 € 220.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5848 Τ.μ.: 78 μ²

Tιμή: 220.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5984 Τ.μ.: 110 μ²

Tιμή: 220.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5589 Τ.μ.: 114 μ²

Tιμή: 230.000 € 220.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6467 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 220.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 764 Τ.μ.: 105 μ²

Tιμή: 220.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 1257 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 250.000 € 220.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1403 Τ.μ.: 5000 μ²

Tιμή: 220.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Μουδανια

Kωδικός: 5811 Τ.μ.: 3500 μ²

Tιμή: 220.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1741 Τ.μ.: 2000 μ²

Tιμή: 300.000 € 220.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 3612 Τ.μ.: 76 μ²

Tιμή: 220.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Αθως

Kωδικός: 1916 Τ.μ.: 2500 μ²

Tιμή: 260.000 € 220.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 5829 Τ.μ.: 84 μ²

Tιμή: 220.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Μουδανια

Kωδικός: 5091 Τ.μ.: 255 μ²

Tιμή: 220.000 € 220.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6428 Τ.μ.: 110 μ²

Tιμή: 220.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 5884 Τ.μ.: 140 μ²

Tιμή: 220.000 €

Μεζονέτα

Αθως

Kωδικός: 2531 Τ.μ.: 73 μ²

Tιμή: 230.000 € 220.000 €

Αγροτεμάχιο

Μουδανια

Kωδικός: 2220 Τ.μ.: 2625 μ²

Tιμή: 220.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 2700 Τ.μ.: 4000 μ²

Tιμή: 260.000 € 220.000 €

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 6239 Τ.μ.: 650 μ²

Tιμή: 220.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 4052 Τ.μ.: 75 μ²

Tιμή: 230.000 € 220.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6387 Τ.μ.: 140 μ²

Tιμή: 230.000 € 220.000 €

Διαμέρισμα

Μουδανια

Kωδικός: 754 Τ.μ.: 140 μ²

Tιμή: 220.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 4196 Τ.μ.: 9427 μ²

Tιμή: 220.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Μουδανια

Kωδικός: 4842 Τ.μ.: 10200 μ²

Tιμή: 270.000 € 220.000 €

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 1930 Τ.μ.: 52 μ²

Tιμή: 220.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 500 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 230.000 € 225.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4312 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 225.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 6666 Τ.μ.: 67 μ²

Tιμή: 225.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 4364 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 225.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 724 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 250.000 € 225.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5930 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 230.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 6018 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 230.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5320 Τ.μ.: 140 μ²

Tιμή: 230.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6131 Τ.μ.: 95 μ²

Tιμή: 230.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 6218 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 230.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 2676 Τ.μ.: 6620 μ²

Tιμή: 240.000 € 230.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6579 Τ.μ.: 146 μ²

Tιμή: 230.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 4964 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 300.000 € 230.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1979 Τ.μ.: 3800 μ²

Tιμή: 400.000 € 230.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Μουδανια

Kωδικός: 4926 Τ.μ.: 2750 μ²

Tιμή: 250.000 € 230.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6174 Τ.μ.: 80 μ²

Tιμή: 230.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 2533 Τ.μ.: 210 μ²

Tιμή: 235.000 € 230.000 €

Μονοκατοικία

Μουδανια

Kωδικός: 5875 Τ.μ.: 110 μ²

Tιμή: 240.000 € 230.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1210 Τ.μ.: 140 μ²

Tιμή: 260.000 € 230.000 €

Μεζονέτα

Μουδανια

Kωδικός: 1657 Τ.μ.: 107 μ²

Tιμή: 230.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 4889 Τ.μ.: 11500 μ²

Tιμή: 230.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6173 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 230.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1975 Τ.μ.: 110 μ²

Tιμή: 230.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 834 Τ.μ.: 195 μ²

Tιμή: 230.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Μουδανια

Kωδικός: 5795 Τ.μ.: 340 μ²

Tιμή: 235.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 562 Τ.μ.: 103 μ²

Tιμή: 236.000 €

Μονοκατοικία

Μουδανια

Kωδικός: 6139 Τ.μ.: 270 μ²

Tιμή: 240.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 3590 Τ.μ.: 76 μ²

Tιμή: 280.000 € 240.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 63 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 250.000 € 240.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6547 Τ.μ.: 165 μ²

Tιμή: 240.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 4779 Τ.μ.: 4240 μ²

Tιμή: 240.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1265 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 240.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 3248 Τ.μ.: 195 μ²

Tιμή: 250.000 € 240.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Σιθωνια

Kωδικός: 6439 Τ.μ.: 96 μ²

Tιμή: 240.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 1886 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 270.000 € 240.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 5260 Τ.μ.: 14100 μ²

Tιμή: 270.000 € 240.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Μουδανια

Kωδικός: 6583 Τ.μ.: 2625 μ²

Tιμή: 240.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6032 Τ.μ.: 125 μ²

Tιμή: 280.000 € 243.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1057 Τ.μ.: 6300 μ²

Tιμή: 250.000 € 245.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 5633 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 245.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 756 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 255.000 € 245.000 €

Βίλα

Αθως

Kωδικός: 6184 Τ.μ.: 340 μ²

Tιμή: 325.000 € 249.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 6097 Τ.μ.: 1371 μ²

Tιμή: 250.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 6162 Τ.μ.: 200 μ²

Tιμή: 250.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1441 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 260.000 € 250.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4531 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 250.000 €

Μεζονέτα

Μουδανια

Kωδικός: 1993 Τ.μ.: 110 μ²

Tιμή: 260.000 € 250.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1790 Τ.μ.: 110 μ²

Tιμή: 265.000 € 250.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6084 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 250.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 3335 Τ.μ.: 180 μ²

Tιμή: 250.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 5707 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 250.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 4485 Τ.μ.: 136 μ²

Tιμή: 270.000 € 250.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4591 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 280.000 € 250.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 2039 Τ.μ.: 1067 μ²

Tιμή: 340.000 € 250.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 641 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 250.000 €

Διαμέρισμα

Αθως

Kωδικός: 6698 Τ.μ.: 60 μ²

Tιμή: 250.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 5361 Τ.μ.: 4000 μ²

Tιμή: 250.000 €

Μεζονέτα

Αθως

Kωδικός: 2853 Τ.μ.: 180 μ²

Tιμή: 290.000 € 250.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 5627 Τ.μ.: 143 μ²

Tιμή: 260.000 € 250.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6592 Τ.μ.: 110 μ²

Tιμή: 250.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 2643 Τ.μ.: 1817 μ²

Tιμή: 250.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 487 Τ.μ.: 141 μ²

Tιμή: 250.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 6470 Τ.μ.: 80 μ²

Tιμή: 250.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 1459 Τ.μ.: 688 μ²

Tιμή: 250.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4334 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 280.000 € 250.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Κασσανδρα

Kωδικός: 3237 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 280.000 € 250.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 2368 Τ.μ.: 5700 μ²

Tιμή: 280.000 € 250.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6159 Τ.μ.: 118 μ²

Tιμή: 270.000 € 250.000 €

Μονοκατοικία

Πολυγυρος

Kωδικός: 6083 Τ.μ.: 160 μ²

Tιμή: 250.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 2434 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 260.000 € 250.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5998 Τ.μ.: 110 μ²

Tιμή: 250.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 6206 Τ.μ.: 180 μ²

Tιμή: 280.000 € 250.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 1536 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 280.000 € 250.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1219 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 260.000 € 250.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 684 Τ.μ.: 110 μ²

Tιμή: 250.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1727 Τ.μ.: 137 μ²

Tιμή: 250.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5965 Τ.μ.: 1258 μ²

Tιμή: 250.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5572 Τ.μ.: 140 μ²

Tιμή: 250.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 1626 Τ.μ.: 356 μ²

Tιμή: 280.000 € 250.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 3661 Τ.μ.: 75 μ²

Tιμή: 250.000 €

Μονοκατοικία

Πολυγυρος

Kωδικός: 6276 Τ.μ.: 240 μ²

Tιμή: 260.000 € 250.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1396 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 260.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1122 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 260.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6101 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 260.000 €

Μονοκατοικία

Μουδανια

Kωδικός: 6103 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 260.000 €

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 3501 Τ.μ.: 4000 μ²

Tιμή: 260.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5273 Τ.μ.: 125 μ²

Tιμή: 260.000 €

Μεζονέτα

Μουδανια

Kωδικός: 1736 Τ.μ.: 208 μ²

Tιμή: 260.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1887 Τ.μ.: 84 μ²

Tιμή: 260.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 6257 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 260.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1097 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 265.000 € 265.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 4356 Τ.μ.: 109 μ²

Tιμή: 270.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 837 Τ.μ.: 6300 μ²

Tιμή: 270.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5493 Τ.μ.: 70 μ²

Tιμή: 270.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 3376 Τ.μ.: 3000 μ²

Tιμή: 270.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 3133 Τ.μ.: 4002 μ²

Tιμή: 285.000 € 270.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 3410 Τ.μ.: 135 μ²

Tιμή: 350.000 € 270.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6153 Τ.μ.: 130 μ²

Tιμή: 270.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 4387 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 320.000 € 270.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1782 Τ.μ.: 117 μ²

Tιμή: 320.000 € 270.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 5313 Τ.μ.: 60 μ²

Tιμή: 325.000 € 270.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6161 Τ.μ.: 112 μ²

Tιμή: 270.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 4355 Τ.μ.: 109 μ²

Tιμή: 270.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6108 Τ.μ.: 90 μ²

Tιμή: 280.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4376 Τ.μ.: 105 μ²

Tιμή: 280.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 1266 Τ.μ.: 132 μ²

Tιμή: 280.000 € 280.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Μουδανια

Kωδικός: 5404 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 280.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Αθως

Kωδικός: 1427 Τ.μ.: 8200 μ²

Tιμή: 350.000 € 280.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 1347 Τ.μ.: 2247 μ²

Tιμή: 300.000 € 280.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5354 Τ.μ.: 95 μ²

Tιμή: 280.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 681 Τ.μ.: 140 μ²

Tιμή: 280.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5362 Τ.μ.: 7000 μ²

Tιμή: 280.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6309 Τ.μ.: 160 μ²

Tιμή: 280.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6129 Τ.μ.: 150 μ²

Tιμή: 370.000 € 280.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 6006 Τ.μ.: 140 μ²

Tιμή: 285.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 5852 Τ.μ.: 135 μ²

Tιμή: 310.000 € 285.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 1551 Τ.μ.: 188 μ²

Tιμή: 285.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 2018 Τ.μ.: 3500 μ²

Tιμή: 310.000 € 290.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Αθως

Kωδικός: 5385 Τ.μ.: 225 μ²

Tιμή: 290.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 692 Τ.μ.: 170 μ²

Tιμή: 300.000 € 290.000 €

PRO PHOTOS

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 4587 Τ.μ.: 2800 μ²

Tιμή: 290.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 456 Τ.μ.: 130 μ²

Tιμή: 300.000 € 290.000 €

Μονοκατοικία

Σιθωνια

Kωδικός: 830 Τ.μ.: 160 μ²

Tιμή: 300.000 € 290.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 6368 Τ.μ.: 130 μ²

Tιμή: 290.000 €

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 3245 Τ.μ.: 100 μ²

Tιμή: 300.000 € 290.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 3109 Τ.μ.: 93 μ²

Tιμή: 750.000 € 290.000 €

PRO PHOTOS

Διαμέρισμα

Αθως

Kωδικός: 5774 Τ.μ.: 65 μ²

Tιμή: 290.000 €

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 5686 Τ.μ.: 162 μ²

Tιμή: 340.000 € 290.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5316 Τ.μ.: 215 μ²

Tιμή: 350.000 € 290.000 €

Μονοκατοικία

Αθως

Kωδικός: 6374 Τ.μ.: 200 μ²

Tιμή: 290.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Σιθωνια

Kωδικός: 6079 Τ.μ.: 2000 μ²

Tιμή: 350.000 € 295.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Σιθωνια

Kωδικός: 5314 Τ.μ.: 115 μ²

Tιμή: 295.000 €

Βίλα

Αθως

Kωδικός: 6283 Τ.μ.: 235 μ²

Tιμή: 300.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Κασσανδρα

Kωδικός: 1691 Τ.μ.: 45 μ²

Tιμή: 310.000 € 300.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Μουδανια

Kωδικός: 5247 Τ.μ.: 8750 μ²

Tιμή: 300.000 €

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 574 Τ.μ.: 40000 μ²

Tιμή: 300.000 €

Οικόπεδο

Σιθωνια

Kωδικός: 6329 Τ.μ.: 500 μ²

Tιμή: 300.000 €

PRO PHOTOS

Αγροτεμάχιο

Κασσανδρα

Kωδικός: 5182 Τ.μ.: 12000 μ²

Tιμή: 300.000 €

Μονοκατοικία

Αθως

Kωδικός: 2640 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 300.000 €

PRO PHOTOS

Μονοκατοικία

Αθως

Kωδικός: 5134 Τ.μ.: 530 μ²

Tιμή: 350.000 € 300.000 €

PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 5451 Τ.μ.: 106 μ²

Tιμή: 320.000 € 300.000 €

PRO AERIAL VIDEO PRO PHOTOS

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 4691 Τ.μ.: 120 μ²

Tιμή: 350.000 € 300.000 €

Μεζονέτα

Κασσανδρα

Kωδικός: 1024 Τ.μ.: 200 μ²