Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Επενδύσεων Στον Ελληνικό Τουρισμό

Η Ελλάδα έχει λάβει 4 διαφορετικά πακέτα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, που αποτελεί το μηχανισμό οικονομικής στήριξης προς την Ελλάδα για τη δημιουργία ή τη βελτιστοποίηση επιχειρήσεων. Το νέο πρόγραμμα, με ημερομηνία εκκίνησης την 25η Φεβρουαρίου 2013, ονομάζεται ΕΣΠΑ ΜΜΕ, και η διάρκειά του θα είναι 45 ημέρες, έως τις 15-4-2013. Απαιτούνται το λιγότερο 15 ημέρες για τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση του προγράμματος στα Ελληνικά. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί τρεις επιχειρηματικούς τομείς, εκ των οποίων ένας είναι και ο τουρισμός. Υποστηρίζει τόσο υπάρχουσες όσο και νέες επιχειρήσεις, παρέχοντας μέρος της επένδυσης που απαιτείται. Η συμμετοχή των τραπεζών δεν υφίσταται. Το μόνο που απαιτείται είναι η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου, μετά την έγκριση του οποίου η χρηματοδότηση προχωρά στο δεύτερο επίπεδο. Καλύπτεται μία πληθώρα εξόδων, όπως κτίρια, εξοπλισμός, έπιπλα, κατασκευή ιστοσελίδας, διαφήμιση, αγορά αυτοκινήτων για τους πελάτες, και άλλα μικρά ή μεγάλα έξοδα.

 

Η διαδικασία έχει ως εξής: τα τιμολόγια των εξόδων αποστέλλονται στους υπεύθυνους του προγράμματος για έγκριση και μέρος της επένδυσης (σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που έχουμε ήδη καταθέσει) μας επιστρέφεται. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μπορούμε να λάβουμε ως επιστροφή έως και το 50% της επένδυσής μας, για όλα τα έξοδα που αναφέραμε παραπάνω. Σημειώνεται ότι το κόστος γης δεν περιλαμβάνεται στα καλυπτόμενα έξοδα.

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη και την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου, αναφορικά με την συγκεκριμένη επένδυση που σας ενδιαφέρει. Είμαστε προετοιμασμένοι να απαντήσουμε σε όλες σας τις ερωτήσεις και να είμαστε μαζί σας σε κάθε στάδιο, από την αρχική ιδέα μέχρι και την έκδοση του επιχειρηματικού σχεδίου και της κατασκευής της επένδυσης. Η χρόνια εμπειρία μας και το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, το οποίο περιλαμβάνει μηχανικούς, αρχιτέκτονες, δικηγόρους και είδικούς σύμβουλους εγγυάται την επιτυχία της επένδυσής σας.