Ασφάλεια και φύλαξη περιουσίας

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες φύλαξης ακινήτων, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ακεραιότητα της περιουσίας σας. Μπορούμε να  αναλάβουμε την εγκατάσταση κλειστού προγράμματος παρακολούθησης με κάμερες, συστημάτων συναγερμού ή πυρόσβεσης, αλλά και υπηρεσίες φύλαξης με έμψυχο προσωπικό και περιπολίες. 

Photo Gallery

Ασφάλεια και φύλαξη περιουσίας
Ασφάλεια και φύλαξη περιουσίας
Ασφάλεια και φύλαξη περιουσίας
Ασφάλεια και φύλαξη περιουσίας