Διαδικασία έκδοσης 5ετούς Άδειας παραμονής για κατοίκους εκτός ΕΟΚ

Η εταιρεία μας, στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης ξένων αγοραστών, έχει δημιουργήσει την υπηρεσία έκδοσης 5ετούς άδειας παραμονής (Εθνική Θεώρηση τύπου D) για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειάς τους στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες Schengen (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Ισλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λεττονία, Λιχτεστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Ελβετία, Σουηδία). Η 5ετής άδεια παραμονής στην Ελλάδα είναι διαθέσιμη σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Εξωτερικών (Ν. 4146/2013) για αγοραστές ή ενοικιαστές ακίνητης περιουσίας που ξεπερνά το ύψος των 250.000 €. Όσον αφορά στους ενοικιαστές, προϋπόθεση είναι η δεκαετής μίσθωση ακινήτου με κόστος που συνολικά ξεπερνά το παραπάνω ποσό. Εμείς αναλαμβάνουμε εκ μέρους τους την πλήρη εκπροσώπησή τους σε όλες τις Ελληνικές και ξένες υπηρεσίες δημοσίου, συλλέγοντας και καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, υποβάλλοντας τις αιτήσεις και παραδίδοντας την άδεια έτοιμη στον ενδιαφερόμενο.. Έτσι, οι διαδικασίες απλοποιούνται και επιταχύνονται, απαλλάσσοντας τον πελάτη από περιττό κόπο και ταλαιπωρία. 

Photo Gallery

Διαδικασία έκδοσης 5ετούς Άδειας παραμονής για κατοίκους εκτός ΕΟΚ
Διαδικασία έκδοσης 5ετούς Άδειας παραμονής για κατοίκους εκτός ΕΟΚ
Διαδικασία έκδοσης 5ετούς Άδειας παραμονής για κατοίκους εκτός ΕΟΚ
Διαδικασία έκδοσης 5ετούς Άδειας παραμονής για κατοίκους εκτός ΕΟΚ