Εκτιμήσεις ακινήτων και επιχειρήσεων, Νομικός και Λογιστικός Έλεγχος

Με πολυετή πείρα στο χώρο, αναλαμβάνουμε την εκτίμηση ακινήτων και επιχειρήσεων, δίνοντας αντικειμενική εικόνα για την αξία και το κόστος τους στον υποψήφιο πελάτη/αγοραστή. Επιπλέον, διεξάγοντας νομικό και λογιστικό έλεγχο, αποκαλύπτουμε κάθε μελανό σημείο που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε μελλοντική επένδυση, απαλλάσσοντας τον πελάτη από κάθε προβληματισμό. Τέλος, η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει την εξάλειψη κάθε νομικού ή λογιστικού κωλύματος, «καθαρίζοντας» το ακίνητο ή την επιχείρηση και παραδίδοντάς το στον αγοραστή σε κατάσταση έτοιμη για αγοραπωλησία. 

Photo Gallery

Εκτιμήσεις ακινήτων και επιχειρήσεων, Νομικός και Λογιστικός Έλεγχος
Εκτιμήσεις ακινήτων και επιχειρήσεων, Νομικός και Λογιστικός Έλεγχος
Εκτιμήσεις ακινήτων και επιχειρήσεων, Νομικός και Λογιστικός Έλεγχος
Εκτιμήσεις ακινήτων και επιχειρήσεων, Νομικός και Λογιστικός Έλεγχος