Μεσολάβηση και διαπραγμάτευση ακινήτου

Αναλαμβάνουμε τη μεσολάβηση και τη διαπραγμάτευση του ακινήτου που επιλέγει ο κάθε αγοραστής, και του εξασφαλίζουμε τη χαμηλότερη δυνατή τιμή και όρους προς όφελός του. Η διαδικασία γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη, με ειλικρίνεια, διαφάνεια και πλήρη ενημέρωση για την πορεία της διαπραγμάτευσης. Επιπλέον ακολουθούμε και συμβουλεύουμε τους πελάτες μας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης με απόλυτη ασφάλεια, συνέπεια και εχεμύθεια.

Photo Gallery

Μεσολάβηση και διαπραγμάτευση ακινήτου
Μεσολάβηση και διαπραγμάτευση ακινήτου
Μεσολάβηση και διαπραγμάτευση ακινήτου
Μεσολάβηση και διαπραγμάτευση ακινήτου