Μεταφορές Χρημάτων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να συμβουλέψει και να προτείνει λύσεις στον τομέα της μεταφοράς χρημάτων, αποσκοπώντας στην βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία αγοραπωλησία από κάποιον εκτός Ελλάδος είναι απαραίτητη η μεταφορά του συμφωνηθέντος ποσού στον τόπο υπογραφής του συμβολαίου, πράγμα που δεν είναι πάντα εύκολο. Το κάθε κράτος επιβάλλει δικούς του όρους και η διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού αλλοδαπού και μεταφοράς χρημάτων διακρατικά είναι δύσκολη και χρονοβόρα, καθώς ο αγοραστής πρέπει να ακολουθήσει μία διαδικασία που περιλαμβάνει τη συλλογή και επικύρωση αρκετών εγγράφων. Η εταιρεία μας κατευθύνει και καθοδηγεί τους πελάτες, προκειμένου να επιτευχθεί η συντομότερη και ασφαλέστερη μεταφορά των χρημάτων του με νόμιμους τρόπους.

Photo Gallery

Μεταφορές Χρημάτων
Μεταφορές Χρημάτων
Μεταφορές Χρημάτων
Μεταφορές Χρημάτων