Νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών

Σύμφωνα με το Νόμο 4178/13, οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατασκευών δικαιούνται πλέον να τις νομιμοποιήσουν με μικρότερο κόστος από ότι στο παρελθόν. Επιπλέον, όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση μηχανικού ότι το κτίριο είναι απαλλαγμένο από αυθαιρεσίες και καθ’ όλα νόμιμο. Η διαδικασία αυτή μπορεί να αποδειχθεί πολυδάπανη και χρονοβόρα. Οι μηχανικοί της εταιρείας μας πραγματοποιούν κάθε είδους μελέτη και αναλαμβάνουν με συνέπεια και ταχύτητα να «τακτοποιήσουν» το ακίνητό σας στον ελάχιστο χρόνο και με περιορισμένο κόστος.

Photo Gallery

Νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών
Νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών
Νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών
Νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών