Έξοδα Αγοραπωλησίας Ακινήτου

Βάση του άρθρου 42 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων η παρουσία δικηγόρου κατά την σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου είναι υποχρεωτική όταν το τίμημα της σύμβασης είναι άνω των 29.347 € στις περιφέρειες των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών και Πειραιά και 11.739 € για τις περιφέρειες των υπολοίπων δικηγορικών συλλόγων της επικράτειας. Η ελάχιστη αμοιβή του δικηγόρου για την παράσταση και υπογραφή στο συμβόλαιο ορίζεται ως εξής:
· Για τίμημα συμβολαίου ως 44.020 €: 1%
· Για τίμημα συμβολαίου από 44.020 € ως 1.407.351 €: 0,5%
· Για τίμημα συμβολαίου από 1.407.351 € ως 2.934.702 €: 0,4%

Ο νομικός έλεγχος του ακινήτου και κάθε πρόσθετη εργασία χρεώνεται χωριστά.

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ:
Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ορίζεται στο 1,0% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου. Θα χρειαστεί να καταβάλετε προς το συμβολαιογράφο επιπρόσθετες δαπάνες όπως χαρτόσημα, πάγια τέλη, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων και περιλήψεων, αντίγραφα συμβολαίων, δεύτερα φύλλα κτλ. Επιπροσθέτως, για συμβόλαιο το οποίο συντάχθηκε αλλά δεν υπογράφηκε, ο συμβολαιογράφος έχει δικαίωμα να λάβει αμοιβή, η οποία όμως δεν θα ξεπερνά τα 500 €.

ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗ:
Η αμοιβή του Κτηματομεσιτικού Συμβούλου, η οποία συνηθίζεται να είναι 2%-4% επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου. Προσοχή: Αν διαπιστώσετε ότι ο κτηματομεσίτης που διαμεσολάβησε δεν έχει μεσιτική άδεια και λειτουργεί παράνομα τότε δεν έχετε καμία νομική υποχρέωση να τον πληρώσετε.

ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ:
Η αμοιβή του υποθηκοφύλακα για μεταβίβαση (αγορά) ακινήτου ανέρχεται στο 0,475% επί της αξίας του συμβολαίου.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:
Για την ολοκλήρωση μιας αγοραπωλησίας σε συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει τον Φ.Μ.Α. (Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου)
Μέχρι 15.000 € 9% ή 7% εάν το ακίνητο είναι σε περιοχή που δεν έχει Π.Υ.
Από 15.001 € 11% ή 9% εάν το ακίνητο είναι σε περιοχή που δεν έχει Π.Υ.
Φ.Π.Α 23% για νεόδμητα με άδεια οικοδομής από 01/01/2006. Απαλλάσσεται η αγορά Α΄ κατοικίας. 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ:
Αν η αγορά γίνεται με στεγαστικό δάνειο και προσημειώνεται το ακίνητο τότε η χρέωση μετεγγραφής της προσημείωσης στο υποθηκοφυλακείο ανέρχεται από 0,75% - 0,80% επί της αξίας της προσημείωσης. Η δε αξία της προσημείωσης μπορεί να είναι και το 120% της αξίας του δανείου.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΩΛΗΤΗ:
Έξοδα δικηγόρου για παράσταση: 
Μέχρι 44.020 €: 1%
Από 44.021 € - 1.500.000 €: 0,5%
Από 1.500.001 € υπάρχει περαιτέρω μείωση.
Φ.Α.Υ. Από 01/01/2006 ο πωλητής θα επιβαρύνεται με Φόρο Αυτόματου Υπερτιμήματος, με κλιμακούμενο συντελεστή σε σχέση με το έτος αγοράς και το έτος πώλησης.