Μεταλλικές κατασκευές κατοικιών

Αναλαμβάνουμε πλήρως μεταλλικές κατασκευές κατοικιών από τη μελέτη έως την εγκατάστασή τις. Το πλεονέκτημα των μεταλλικών κατασκευών είναι η ταχύτητα ολοκλήρωσης τις κατοικίας, η αντοχή που προσφέρει και η συγκριτικά μικρή τιμή τις. Καθώς τα υλικά είναι πιο ανθεκτικά και ελαφριά η μορφοποίησή τις στο εργοστάσιο και η συναρμολόγησή τις στο εργοτάξιο καθιστά την ανέγερση πολύ ταχύτερη. Έτσι μειώνεται η δαπάνη σε «εργατοώρες» και σε έξοδα εκσκαφής και θεμελίωσης. Επιπλέον πλεονεκτήματα των μεταλλικών κατασκευών είναι η αντισεισμικότητα του κτιρίου, το μικρό πάχος των τοίχων που εξοικονομεί λειτουργικό χώρο και δίνει δυνατότητα για μεγάλα ανοίγματα καθώς και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των υλικών και η ανακυκλωσιμότητά τις. Όλα τα παραπάνω κάνουν τις μεταλλικές κατασκευές μία ταχέως αναπτυσσόμενη μέθοδο ανέγερσης κατοικιών, που τείνει στο μέλλον να αντικαταστήσει εξολοκλήρου τις συμβατικές μεθόδους ανέγερσης.

Photo Gallery

Μεταλλικές κατασκευές κατοικιών
Μεταλλικές κατασκευές κατοικιών
Μεταλλικές κατασκευές κατοικιών
Μεταλλικές κατασκευές κατοικιών