Καλύβες Ακίνητα | Καλύβες Βίλλες

Οι Καλύβες είναι παραθαλάσσιος συνοικισμός και βρίσκεται στο μυχό του Τορωναίου κόλπου μεταξύ Γερακινής και Ολύνθου με μόνιμο πληθυσμό που ξεπερνά τους 1.000 κατοίκους ο οποίος τους θερινούς αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό από παραθεριστές. Κύρια ενασχόληση των κατοίκων είναι η παραγωγή βρώσιμης πράσινης ελιά Χαλκιδικής (χονδροελιά) η οποία είναι και η κύρια πηγή εισοδήματος. Στη περιοχή βρισκόταν η αρχαία πόλη Μυκήβερνα , που ήταν ανεξάρτητη και επίνειο , καθώς και ο προϊστορικός οικισμός Μολυβόπυργος. Ο οικισμός ονομάστηκε έτσι από τις καλύβες που έφτιαχναν οι Πολυγυρινοί (αγροτικά σπίτια), για να καλλιεργούν τα κτήματά τους. Παλαιότερα στην περιοχή ασχολούνταν και με τη σηροτροφία. Από αιώνες υπήρχαν οι πατροπαράδοτοι ελαιώνες.

Τοποθεσία