Μελέτες στατικότητας κτιρίων

Η στατική μελέτη είναι η κυριότερη όλων όσον αφορά την ασφάλεια του κτιρίου και των ενοίκων. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοσή της για κάθε τύπο κτιρίου, με ασφάλεια, αξιοπιστία και πάντα σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας, ώστε να εξασφαλιστεί η αντοχή του κτιρίου στα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις φυσικές καταστροφές. Σε μία τόσο σεισμογενή χώρα, όπως η Ελλάδα, η ανάγκη για αντισεισμικά κτίρια είναι αυξημένη και, κατ’ επέκταση, η στατική μελέτη είναι απαραίτητη και υψίστης σημασίας. Η στατική μελέτη του φέροντος οργανισμού περιλαμβάνει πίνακες, υπολογισμούς και σχέδια, ανάλυση του έργου, των κατασκευαστικών υλικών (μπετόν, μέταλλο κλπ) και της ποιότητας και αντοχής τους, πληροφορίες για τη θεμελίωσή της, το έδαφος και τη σεισμικότητα της περιοχής και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε τον επανέλεγχο ήδη υπαρχουσών κατασκευών και την ενδεχόμενη επισκευή τους με αντισεισμικά υλικά, σε περίπτωση φθορών λόγω σεισμού. Τέλος, σε περίπτωση κτιρίου το οποίο χτίστηκε χωρίς στατική μελέτη μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την αυτοψία, τον έλεγχο ποιότητας και υλικών και την ενίσχυσή του, αν αυτή κριθεί απαραίτητη.