Απαραίτητες τεχνολογίες στο νέο μας Website - UI & UX και πώς οι χρήστες κερδίζουν

1636706950.jpg Filippos Goudelas 6'

Τί ορίζει ένα πληροφοριακό σύστημα ή ένα website καλό;

Δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής των χρωμάτων, από πίσω υπάρχει ολοκληρωμένη θεωρία, τεχνογνωσία και τεχνικές. 

Στην σύγχρονα ανεπτυγμένη σημερινή εποχή όταν πρόκειται να δημιουργηθεί ένα πληροφοριακό σύστημα απαιτείται να έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι κανόνες UI/UX.


To UI (User Interface), και το UX (User Experience), είναι δυο διαφορετικές έννοιες στον τομέα της πληροφορικής αλλά και οι 2 στοχεύουν στην καλύτερη διάδραση μεταξύ ηλεκτρονικού υπολογιστή-ανθρώπου. Βασικός σκοπός πάντοτε είναι ο χρήστης, και γι’ αυτό το λόγο, κυριαρχεί η άποψη πως όσο καλό και περίπλοκο και να είναι ένα σύστημα αν οι χρήστες δυσκολεύονται να το χρησιμοποιήσουν τότε αυτό θα κριθεί ως ανεπαρκές.

Απαραίτητες τεχνολογίες στο νέο μας Website - UI & UX και πώς οι χρήστες κερδίζουν

Το UI αναφέρεται στη διεπαφή των χρηστών ενώ στο UX, στην εμπειρία την οποία είχαν μέσω της χρήσης, της διαδικτυακής πλατφόρμας της εκάστοτε εταιρείας. 

Στη Halkidiki Properties δόθηκε η μέγιστη σημασία στον χρήστη. Με την χρήση των εργαλείων της Google αναλύθηκαν στατιστικά των χρηστών όπως:

 1. Συνήθειες των χρηστών
 2. Χρόνος επεξεργασίας καρτελών
 3. Χρόνος προβολής ακινήτων
 4. Συχνές ερωτήσεις
 5. Αποστολές ζήτησης ακινήτων
 6. Χρόνος ελέγχου των στατιστικών των ιδιοκτητών
 7. Συγκρίσεις τιμών


Η έρευνα που έγινε στον τομέα του Real Estate και σε συνδυασμό με τις αναλύσεις των χρηστών, ως προς το (UI), δημιουργήθηκε ένα minimal και εύχρηστο σύστημα με ευδιάκριτα χρώματα, στο οποίο οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για διάφορα ακίνητα που τους ενδιαφέρουν, ελέγχοντας τους χώρους του κάθε ακινήτου μέσω των φωτογραφιών, ελέγχοντας τις τιμές αυτών σε πραγματικό χρόνο, ελέγχοντας τις παροχές που προσφέρει κάθε ακίνητο καθώς και την εμφάνιση των περιοχών των ακινήτων πάνω στον χάρτη.

Λόγω της τεράστιας ποσότητας δεδομένων που χρησιμοποιείται στο site, για λόγους καλύτερης εμπειρίας των χρηστών (UX), δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ταχύτητα την οποία το σύστημα διαχειρίζεται και εμφανίζει τα δεδομένα. Με την χρήση των κατάλληλων εργαλείων και τεχνολογιών, οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το σύστημα άμεσα και να πάρουν από αυτό, αποτελέσματα στον ελάχιστο χρόνο.


Οι χρήστες στο Halkidiki Properties κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες.


Και στις δυο κατηφοριές αφού οι χρήστες έχουν ολοκληρώσει την καταχώρηση τους στο σύστημα (Register), έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο νέο σύστημα διαχειριστικού (Dashboard-Panel). Για κάθε κατηγορία χρηστών στο σύστημα υπάρχουν δύο διαφορετικά σημεία.

Αγοραστές:

 • Προβολή και επεξεργασία των αγαπημένων ακινήτων που έχει επιλέξει ο κάθε χρήστης 
 • Προβολή και επεξεργασία όλων των αποθηκευμένων ζητήσεων που έχει καταχωρήσει ο κάθε χρήστης
 • Δημιουργία ζήτησης ακινήτων
 • Εμφάνιση των ενεργών ειδοποιήσεων για κάθε ακίνητο το οποίο έχει επιλέξει ο χρήστης

Ιδιοκτήτες:

 • Εμφάνιση των στοιχείων των πελατών που είδαν τα ακίνητα των ιδιοκτητών, καθώς και εμφάνιση επιπλέον ενεργειών που έχουν κάνει οι πελάτες στα ακίνητα των ιδιοκτητών (π.χ. αποθήκευση ακινήτου, εισαγωγή στις ειδοποιήσεις, αριθμός προβολών)
 • Πλήρης εμφάνιση όλων των στατιστικών των χρηστών που αλληλεπιδρούν με το ακίνητο των ιδιοκτητών
 • Προβολή και καταχώρηση ακινήτων


Συνοψίζοντας, η Halkidiki Properties έχει επενδύσει πάνω στο UI/UX ώστε ο οποιοσδήποτε χρήστης (Αγοραστής ή Ιδιοκτήτης) να έχει μια πρωτόγνωρη ψηφιακή εμπειρία στο Real Estate.

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. All rights reserved.