Η ομάδα μας

Γνωρίστε την ομάδα μας

Administration

ID: 18 1636640669.jpg image

Thessaloniki

ID: 15 1636640618.jpg image

Thessaloniki

Sales Department

ID: 22 1636641092.jpg image
ID: 19 1636640690.jpg image
ID: 12 1652690745.jpg image
ID: 17 1636640653.jpg image
ID: 13 1636640573.jpg image
ID: 6 1640000469.jpg image
ID: 36 1681291679.jpg image

Thessaloniki

Front Desk Support

ID: 9 1636640468.jpg image
ID: 8 1636640453.jpg image

Technology Department

ID: 2 1636631383.jpg image
ID: 20 1636637793.jpg image
ID: 21 1705575942.jpg image
ID: 33 1641816683.jpg image

Thessaloniki

Constructions Department

ID: 4 1636640359.jpg image

Thessaloniki

ID: 3 1636713327.jpg image

Thessaloniki

Economical Department

ID: 14 1636640593.jpg image

Thessaloniki

ID: 30 1636713761.jpg image

Thessaloniki

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. All rights reserved.