Η ομάδα μας

Γνωρίστε την ομάδα μας

Administration

ID: 15 1636640618.jpg image

Thessaloniki

ID: 18 1636640669.jpg image

Thessaloniki

Sales Department

ID: 6 1640000469.jpg image
ID: 12 1652690745.jpg image
ID: 13 1636640573.jpg image
ID: 17 1636640653.jpg image
ID: 19 1636640690.jpg image
ID: 22 1636641092.jpg image

Front Desk Support

ID: 5 1674572992.jpg image
ID: 8 1636640453.jpg image
ID: 9 1636640468.jpg image

Technology Department

ID: 2 1636631383.jpg image
ID: 11 1636706950.jpg image

Thessaloniki

ID: 20 1636637793.jpg image
ID: 21 1636641259.jpg image
ID: 24 1636707684.jpg image

Belgrade

ID: 25 1636707792.jpg image

St Petersburg

ID: 26 1636707881.jpg image

Moscow

ID: 27 1636707976.jpg image

Munich

ID: 28 1636708062.jpg image

Edinburgh

ID: 29 1636708184.jpg image

Kyiv, Ukraine

ID: 33 1641816683.jpg image

Thessaloniki

Economical Department

ID: 14 1636640593.jpg image

Thessaloniki

ID: 30 1636713761.jpg image

Thessaloniki

Constructions Department

ID: 3 1636713327.jpg image

Thessaloniki

ID: 4 1636640359.jpg image

Thessaloniki

ID: 34 1651652831.png image

Thessaloniki

© 2021 - 2023 Halkidiki Properties. All rights reserved.