Η ομάδα μας

Γνωρίστε την ομάδα μας

Sales Department

ID: 6 1640000469.jpg image
ID: 17 1636640653.jpg image

Technology Department

ID: 25 1636707792.jpg image

St Petersburg

ID: 26 1636707881.jpg image

Moscow

ID: 29 1636708184.jpg image

Kyiv, Ukraine

© 2021 - 2023 Halkidiki Properties. All rights reserved.