Θέση Εργασίας

Ψάχνουμε για:

Η εταιρία μας ενδιαφέρεται να προσλάβει νέους μηχανικούς οι οποίοι θα στελεχώσουν το κατασκευαστικό τμήμα μας. Αναζητούνται μηχανικοί είτε για εργασία κυρίως στα γραφεία μας στο Νέο Ρύσιο, είτε, ως επιβλέποντες, στα εργοτάξιά μας στη Χαλκιδική. Μας ενδιαφέρουν κυρίως νέα άτομα με τουλάχιστον βασική εμπειρία αντίστοιχης εργασίας. Η εταιρία μας εκτελεί έργα στον τομέα των πολυτελών κατοικιών και απαιτεί πλήρη ευελιξία εργασίας των ενδιαφερομένων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Α.Τ.Ε.Ι.
 • Απαραίτητα κάτοχος ΙΧ
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Acad και ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία 2 ετών τουλάχιστον
 • Γνώση Στατικών
 • Γνώση Revit
 • 3D Modeling
 • Εμπειρία στη νομοθεσία και την έκδοση - αναθεώρηση αδειών

Παροχές:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Σταθερός μισθός – ασφαλιστική κάλυψη
 • Κάλυψη δαπανών μετακινήσεων και διαμονής όταν απαιτείται

Υποβολή
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. All rights reserved.