Ανάθεση διαχείρισης ακινήτου

Οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα προς πώληση ή ενοικίαση μπορούν με μια απλή εντολή ανάθεσης να αναθέσουν στην εταιρεία μας την πλήρη προβολή και διαφήμιση του ακινήτου τους, γνωρίζοντας ότι το αφήνουν στα καταλληλότερα χέρια.

Έτσι αναλαμβάνουμε πλήρως τη διαχείριση ενός ακινήτου προς εκμετάλλευση προτείνοντάς το σε ενδιαφερόμενους πελάτες, δείχνοντάς το σε αυτούς και, εν τέλει, φέρνοντας τα δύο μέρη σε συμφωνία.

Ανάθεση διαχείρισης ακινήτου
© 2021 - 2022 Halkidiki Properties. All rights reserved.