Μαρίνες - Λιμάνια

Μαρίνες - Λιμάνια

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής λιμενικών έργων (εμπορικών και επιβατικών λιμένων, μαρίνων, αλιευτικών και τουριστικών καταφυγίων κ.α.). Παρέχουμε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου Διαχείρισης Έργων Υποδομής και μπορούμε να διεξάγουμε πραγματογνωμοσύνες σε τεχνικά ή περιβαλλοντικά θέματα. Τέλος, η εταιρεία μας αξιοποιεί μία πλήρη σειρά μαθηματικών μοντέλων σε υπολογιστές που προσομοιώνουν τα ακτομηχανικά φαινόμενα (κυματισμός, ρεύματα, στερεομεταφορά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατασκευής μιας μαρίνας (διάχυση ρύπων, πρόβλεψη στάθμης θορύβου κ.α.).

Μαρίνες - Λιμάνια
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. All rights reserved.