Μελέτες και κατασκευές ξενοδοχείων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων σε ένα φάσμα που καλύπτει από την κατασκευή τους έως και την πλήρη διαχείρισή τους.

Πραγματοποιούμε νομικούς και λογιστικούς ελέγχους για υφιστάμενες μονάδες – εταιρείες προς αγορά. Τέλος, διεξάγουμε μελέτες βιωσιμότητας και παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους κλάδους των τουριστικών επενδύσεων.

Μελέτες και κατασκευές ξενοδοχείων
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. All rights reserved.