Ανάλυση και προ-κοστολογηση έργου

Οι έμπειροι επαγγελματίες της εταιρείας μας, με εξειδίκευση στον κλάδο, αναλαμβάνουν την ανάλυση και προ-κοστολόγηση κάθε έργου που καλούμαστε να πραγματοποιήσει.

Στη προμελέτη που παραδίδεται στον πελάτη περιγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που είναι προγραμματισμένες, με τα χρονικά πλαίσια στο οποία θα ολοκληρωθούν, τα υλικά και τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν, αλλά και το συνολικό κόστος της κάθε μιας.

Επιπλέον παραδίδεται στον πελάτη το τελικό κόστος του έργου που αναθέτει, καθώς και ο χρόνος παράδοσης.

Αναλαμβάνουμε κάθε ευθύνη για τυχόν παρεκτροπή του χρονοδιαγράμματος ή του κοστολογίου, καλύπτοντας οποιοδήποτε επιπλέον κόστος προκύψει, είτε από λάθος υπολογισμό των εξόδων είτε από τη μη τήρηση της ημερομηνίας παράδοσης του έργου.

Ανάλυση και προ-κοστολογηση έργου
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. All rights reserved.