Εκσκαφές και θεμελιώσεις

Αναλαμβάνουμε χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές και θεμελιώσεις ακινήτων κατά παραγγελία.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τον καθαρισμό του χώρου και την απομάκρυνση του επιφανειακού στρώματος φυτικής γης, το οποίο, αν κριθεί κατάλληλο, χρησιμοποιείται για την κάλυψη των πρανών τοιχωμάτων.

Κατόπιν μελέτης χαράσσονται τα όρια της εκσκαφής και έπειτα καθορίζονται τα όρια του υπό κατασκευήν ακινήτου μέσα στο οικόπεδο.

Υπολογίζεται το βάθος εκσκαφής, ανάλογα με τον τύπο κτιρίου που σκοπεύουμε να κατασκευάσουμε και τη σύσταση, τη σκληρότητα και την αντοχή του υπεδάφους, εκτελούνται οι απαραίτητες εργασίες εξυγίανσης του επιπέδου θεμελίωσης και, τέλος, πραγματοποιείται η θεμελίωση του κτιρίου.

Επιπλέον, μπορούμε να αναλάβουμε και μετα-κατασκευαστικές χωματουργικές εργασίες, όπως είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος τοπίου, το στρώσιμο κηπευτικού χώματος κλπ.

Εκσκαφές και θεμελιώσεις
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. All rights reserved.