Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εγκατάστασης είναι απαραίτητο κομμάτι της έκδοσης άδειας δόμησης.

Περιλαμβάνει όλο το λειτουργικό κομμάτι του εξοπλισμού, όπως τη θέρμανση/κλιματισμό/εξαερισμό, τον ανελκυστήρα, τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του κτιρίου.

Η εταιρεία μας με χρόνια πείρα στις κατασκευές αναλαμβάνει την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών με γνώμονα πάντα την ασφάλεια του κτιρίου, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. All rights reserved.