Μελέτες και εφαρμογές θερμομόνωσης

Οι μηχανικοί της εταιρείας μας διαθέτουν πολυετή πείρα στο χώρο και αναλαμβάνουν κάθε είδους εφαρμογές θερμομόνωσης, είτε πρόκειται για αρχική εγκατάσταση είτε για ανακατασκευή.

Σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τη θερμογράφηση του κτιρίου και αποτύπωση των ενεργειακών απωλειών του από το κέλυφός, και ο σχεδιασμός του πλάνου που θα ακολουθηθεί, των υλικών και του πάχους θερμομόνωσης.

Έπειτα εντοπίζονται τυχόν σημεία υγρασίας ή διαρροών και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και όλων των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, και οι απώλειές τους.

Τέλος ξεκινά η εγκατάσταση των υλικών της θερμομόνωσης και στεγανοποίησης του κτιρίου.

Μελέτες και εφαρμογές θερμομόνωσης
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. All rights reserved.