Μεταλλικές κατασκευές κατοικιών

Αναλαμβάνουμε πλήρως μεταλλικές κατασκευές κατοικιών από τη μελέτη έως την εγκατάστασή της.

Το πλεονέκτημα των μεταλλικών κατασκευών είναι η ταχύτητα ολοκλήρωσης τις κατοικίας, η αντοχή που προσφέρει και η συγκριτικά μικρή τιμή της.

Καθώς τα υλικά είναι πιο ανθεκτικά και ελαφριά η μορφοποίησή τις στο εργοστάσιο και η συναρμολόγησή της στο εργοτάξιο καθιστά την ανέγερση πολύ ταχύτερη. Έτσι μειώνεται η δαπάνη σε «εργατοώρες» και σε έξοδα εκσκαφής και θεμελίωσης.

Επιπλέον πλεονεκτήματα των μεταλλικών κατασκευών είναι η αντισεισμικότητα του κτιρίου, το μικρό πάχος των τοίχων που εξοικονομεί λειτουργικό χώρο και δίνει δυνατότητα για μεγάλα ανοίγματα καθώς και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των υλικών και η ανακυκλωσιμότητά της.

Όλα τα παραπάνω κάνουν τις μεταλλικές κατασκευές μία ταχέως αναπτυσσόμενη μέθοδο ανέγερσης κατοικιών, που τείνει στο μέλλον να αντικαταστήσει εξολοκλήρου τις συμβατικές μεθόδους ανέγερσης.

Μεταλλικές κατασκευές κατοικιών
© 2021 - 2022 Halkidiki Properties. All rights reserved.