Ολοκληρωμένες λύσεις δομικών ανακαινίσεων

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις δομικών ανακαινίσεων σε οποιοδήποτε ακίνητο, από διαμέρισμα έως και ολόκληρο κτίριο.

Σε πρώτο στάδιο διεξάγουμε τη μελέτη όπου παρατίθεται η τρέχουσα κατάσταση του ακινήτου και απαριθμούνται οι ανάγκες του.

Έπειτα συντάσσεται μια έκθεση με τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, την προκοστολόγηση των υλικών και των εξόδων εργασίας της καθεμιάς, καθώς και τη σειρά και το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθούν.

Τέλος ορίζεται το συνολικό κόστος και η ημερομηνία παράδοσης του έργου.

Δεσμευόμαστε να φέρουμε εις πέρας την ανακαίνιση εντός του χρονοδιαγράμματος και εξασφαλίζουμε την παράδοση του έργου με συνέπεια, ποιότητα και σε ανταγωνιστικές τιμές.

Ολοκληρωμένες λύσεις δομικών ανακαινίσεων
© 2021 - 2023 Halkidiki Properties. All rights reserved.