Συστήματα απομακρυσμένης εποπτείας

Συστήματα απομακρυσμένης εποπτείας

Ασφάλεια και φύλαξη περιουσίας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξολοκλήρου την τοποθέτηση συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης στην περιουσία σας, αλλά και την επίβλεψή τους.

Με κλειστά συστήματα τηλεόρασης και συναγερμού και παρακολούθηση επί εικοσιτετραώρου βάσεως των εικόνων, εξασφαλίζουμε την ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας.

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. All rights reserved.