Ίδρυση και διαχείριση εταιρειών

Ίδρυση και διαχείριση εταιρειών

Αναλαμβάνουμε εκ μέρους πελατών μας όλες τις διαδικασίες ίδρυσης και διαχείρισης εταιρειών.

Εκπροσωπούμε τον πελάτη σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και φέρουμε εις πέρας εκ μέρους του όλες τις διαδικασίες σύστασης εταιρείας, μέχρι τη στιγμή της έκδοσης άδειας λειτουργίας.

Επιπλέον, ακόμα και μετά την ίδρυση, μπορούμε να αναλάβουμε τη διαχείριση, προσφέροντας υπηρεσίες όπως νομικές, λογιστικές, φοροτεχνικές, ασφαλιστικές κ.α.

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. All rights reserved.