Οικονομοτεχνικές μελέτες | Επιχειρηματικά πλάνα

Οικονομοτεχνικές μελέτες | Επιχειρηματικά πλάνα

Χρήση επιχειρηματικού πλάνου

Ένα business plan χρειάζεται όταν μία επιχείρηση πρέπει να επιδείξει σε κάποιον, επενδυτή, ελεγκτή ή ανώτερο στέλεχος, το εργασιακό της πλάνο για τα προσεχή έτη (συνήθως 5-10 έτη).

Ανάλογα σε ποιον απευθύνεται, προσαρμόζεται και το περιεχόμενό του. Για παράδειγμα, σε μία επιχείρηση που χρειάζεται χρηματοδότηση με δάνειο από μια τράπεζα, το επιχειρηματικό πλάνο πρέπει να περιγράφει αναλυτικά τις προοπτικές κέρδους και το χρονοδιάγραμμα απόδοσής της με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστεί σαφές ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει το χρέος της.

Η οικονομοτεχνική μελέτη, ή αλλιώς business plan, παρουσιάζει αναλυτικά τις τάσεις της αγοράς στο συγκεκριμένο κλάδο, τις προοπτικές εξέλιξης, το συνολικό κόστος για την πραγματοποίησή της, τα αναμενόμενα αποτελέσματά της και, φυσικά, το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα απόδοσής της, πάντα ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησής της.

Συμπέρασμα

Η μελέτη συνοδεύεται από πίνακες και γραφήματα που δείχνουν παραστατικά τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτήν.

Το business plan συνήθως περιέχει συνοπτικά στοιχεία της επιχείρησης και του αντικειμένου της, παρελθοντικά στοιχεία για τη λειτουργία και την κερδοφορία της, ξεκάθαρη δήλωση της μελλοντικής της εκτιμώμενης πορείας, ανάλυση πλεονεκτημάτων – μειονεκτημάτων και προοπτικών ανάπτυξης – κινδύνων (SWOT analysis), ανάλυση πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών συνθηκών (PEST analysis), λειτουργικό και στρατηγικό πλάνο καθώς και τους κύριους στόχους χρονολογικά που βάζει η επιχείρηση για το μέλλον.

Το γραφείο μας με μακροχρόνια πείρα στο χώρο των επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ αναλαμβάνει την εκπόνηση business plans σε οποιοδήποτε τομέα, σύντομα, υπεύθυνα και οικονομικά.

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. All rights reserved.